onsdag 31 oktober 2012

Albin Amelins bilder

...industrisamhällets och arbetarklassens skildrare
 
Arbetarcafé
 
Albin Amelin (1902-1975) var en svensk arbetarmålare inspirerad av expressionismen. Många av hans motiv är hämtade från stadsmiljö och arbetarmiljö. Även arbetarkamp i Sverige och förtryck i Tyskland och Spanien är kända motiv. Mycket blommor målade han också för att kunna leva och även helt andra motiv.
 
Två kvinnor vid fönstret

Hamnarbetare
 
Arbetarhuvud
 
Fanor över bron
 
Civilisation på general Francos vis
 
Rashygien
 
Stilleben med blå vas och solrosor
 
Jag har inget namn på den här, men den får representera övriga motiv
 
 
 


This Land is Your Land

Pete Seeger:
This Land is Your Land


This Land is Your Land, här framförd av bland andra Bruce Springsteen och Pete Seeger, är en sång som mer än andra representerar den arbetande amerikanska befolkningens strävan och förhoppning att bli fullvärdig medlem i det samhälle som kidnappats av kapitalismen.
 
Den förtjänar att lyftas fram så här inför det amerikanska presidentvalet. Är det sista veckan för Obama? I USA finns bara en höger och en tokhöger att rösta på. Romney hotar kvinnors rätt. Förödelsen efter orkanen Sandy. Still ignoring climat change? En katastrof - för privat välfärd. Ska bara de som kan betala räddas? 

DN GP GP2 GP3 SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 HD HD2 AB AB2 AB3 AB4 SkD Intressant Bloggar om presidentvalet, usa, musik, samhälle, politik,

Tveksam rapport om friskolor

...konkurrensen ger glädjebetyg
 
En rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), som beskrivs som ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i Uppsala, påstår att ju högre andel friskolor en kommun har desto bättre presterar eleverna. Det gäller inte bara friskolorna utan också eleverna i de kommunala skolorna. 
 
Det är en slutsats som jag starkt betvivlar. För att nu uttrycka mig milt. En sak som inte alls nämns i referaten av rapporten från IFAU är att friskolor oftare sätter glädjebetyg. Friskolor sätter oftare ett högre slutbetyg än elevens resultat på det nationella provet, visar en analys från Skolverket.
 
På kommunala gymnasieskolor fick 18,5 procent av eleverna ett högre betyg än det nationella provet, medan andelen på friskolor var 22 procent. En skillnad på hela 3,5 procentenheter.
 
En anledning till att betygen pressas upp på friskolor kan vara att konkurrenssituationen gör att skolor vill kunna visa upp ett högt genomsnittsbetyg, som ett mått på kvalitet, enligt Henrik Sundström, undervisningsråd på Skolverket.
 
Man kan då tänka sig att i kommuner där det finns en högre andel friskolor, och där då konkurrensen är hård, så ökar också tendensen till att sätta högre betyg och att detta även till en del smittar av sig på kommunala skolor.
 
Nu säger rapportförfattarna i sitt pressmeddelande att de tar hänsyn till "betygsinflation". I vilken utsträckning framgår inte. I meddelandet står vidare:
"Friskolereformen genomfördes inte med syftet att senare utvärderas: de kommuner där fler friskolor etablerades skiljer sig på många sätt åt från andra. Detta tillsammans med att det tog flera år innan friskolesektorn började växa på allvar är en utmaning vid utvärdering.
– Vi kan därför inte helt utesluta att det finns faktorer som vi inte kan beakta som påverkar resultaten, men våra resultat förändras inte nämnvärt när vi tar hänsyn till en rad tänkbara snedvridande faktorer, säger Anders Böhlmark".
 
Kan det helt enkelt vara så att förklaringen ligger i de ökande klasskillnaderna? Om kommuner med många friskolor också befinner sig högre på den sociala rangskalan så avspeglar olikheterna i skolprestationer att de mest gynnade drar ifrån.
 
Det finns nog anledning för andra forskare att titta närmare på detta.
 
DN SkD GP AB SvD Intressant Bloggar om skola, samhälle, politik,  

tisdag 30 oktober 2012

Det händer i Danmark

Møde: Portugals Enhedsliste og opbygning af folkelige bevægelser
 
Socialistisk Information inviterer til debatmøde med Jorge Costa og Pernille Skipper tirsdag den 6. november kl. 19.30, Studiestræde 24, København 
 
Indledere:
Jorge Costa, fhv. parlamentsmedlem for Bloco de Esquerda
Pernille Skipper, folketingsmedlem for Enhedslisten
 
Bloco de Esquerda (Venstreblokken) er den portugisiske parallel til Enhedslisten i Danmark. Jorge Costa, der bl.a. har været parlamentsmedlem for partiet, vil indlede om Venstreblokkens rolle i opbygningen af sociale bevægelser, selvorganisering og udenomsparlamentariske kampe mod krisepolitikken - i et Portugal præget af stor arbejdsløshed, voldsomme nedskæringer og udbredt "politikerlede". Han vil også komme ind på Venstreblokkens arbejde med at udvikle og udbrede antikapitalistiske svar på krisen.
 
Pernille Skipper, der i Enhedslistens Hovedbestyrelse har været med til at lave et oplæg om Enhedslistens arbejde i bevægelserne, trækker tråde til situationen i Danmark og de opgaver, Enhedslisten her står overfor.
 
Efter indledningerne vil der være spørgsmål og fri debat.
 
 
Intressant läsning om utvecklingen i Portugal:
 
 
 
 
 
 
 

I don´t believe in global warming

...still ignoring climate change
 
 
 
 
 

Du kan hjälpa Syriens barn

...stöd de lokala folkkommittéernas hjälparbete
 
 
 
 

Invandrare som lever på bidrag

...har pågått i tvåhundra år

Familjen heter Bernadotte och har under tvåhundra år kvitterat ut saftiga bidrag samtidigt som man kört runt i lyxbilar och bott i rena slott. Nu visar det sig dessutom att klanhövdingens arbetsfria inkomster och förmögenhet växt med 134 miljoner kronor de senaste tio åren.
 
Trots detta har familjen sen 2001 kunnat öka sina bidrag från samhället med nära 50 procent. Enligt familjens egna beräkningar går de back varje år. Ja, ja, vi har hört de där valserna förr... Rykten går även om familjens kontakter i undre världen...
 
Om de flata myndigheterna bara ville ingripa. Men man förstår att det är ett svårartat fall det här. Efter en långtidsarbetslöshet på tvåhundra år är det inte bara att drämma till med Fas3. Problematiskt utanförskap... Mamman i familjen kan fortfarande inte prata svenska ordentligt. Beror säkert på att hon varit isolerad i hemmet för länge...

DN DN2 DN3 DN4 AB AB2 AB3 AB4 SvD SvD2 SvD3 GP Intressant Bloggar om kungen, monarkin, samhälle, politik,

Bloggat: Svensson,

måndag 29 oktober 2012

Sluta mobba lärarna

...det är de politiska åtstramningarna som är problemet

Lönebestraffning ger oss inte bättre lärare, skriver ett antal lärare i ett debattinlägg i AB. Detta med anledning av att utbildningsförvaltningen i Stockholm lagt förslag på lägre genomsnittlig lön på skolor med lägre resultat.
 
Det handlar om att lärare bestraffas kollektivt för de politiska makthavarnas misslyckanden. Den signal som skickas ut är naturligtvis att man bör söka sig bort från "besvärliga" skolor om man vill få högre lön. Politikerna borde istället ha en lönesänkning och pengarna skulle gå till skolan.
 
Läser också om regeringens så kallade superlärare. Det behövs naturligtvis inte några "superlärare" i klassrummen som ska demonstrera hur dåliga och misslyckade de ordinarie lärarna är utan det som krävs är stöd till lärarna och uppbackning med resurser och rimliga arbetsförhållanden.
 
Det finns två obehagliga tendenser inom skolväsendet idag. De verkar gå hand i hand. Den ena handlar om ständiga nedskärningarna och åtstramningarna och den andra är skuldbeläggandet av lärarna.
 
 

Vägrar slå igen kistlocket

...ett spöke går runt Europa
 
 

Finanskris och klimathot öppnar för kommunism - men utan förtryck och stalinism. Håkan Blomqvist, historiker vid Södertörns högskola, skriver intressant om detta i AB: Marx på marsch.
 
Intressant artikel. På många håll, både ute i Europa och i andra delar av världen, växer den yttersta vänstern. I många fall tillhör dessa partier och strömningar Fjärde Internationalen, den revolutionära demokratiska socialismens internationella nätverk.
 
I Sverige är det Socialistiska Partiet som tillhör Fjärde internationalen. Ett alltför litet parti som skulle behöva stärkas när vi nu går in i allt hårdare kristider då det krävs ett helt annat uppträdande än vad såväl socialdemokratin som vänsterpartiet är mäktiga.
 
Det är nödvändigt att fler vänstersympatisörer bryter vanmakten och organiserar sig. Gå med i SP för att lägga grunden till en kommande vänsterutveckling på klasskampens grund. Bor du i Skåne går det bra att skriva till mig på ronnyakerberg@gmail.com
 

Bränn ännu mer olja och kol

...kapitalismens race mot avgrunden
 
 
 
Värsta tänkbara scenario. På tisdagsmorgonen väntas tre vädersystem smälta samman till ett. Det kommer att skapa ett enormt, destruktivt oväder. Orkanen slår också mot svenska företag i USA. Ovädret Sandy kan till och med inverka på presidentvalet.
 
 
Så skördas nu frukterna av kapitalismens race mot avgrunden. Trots alla varningar från en enig forskarkår ökar förbränningen av fossila bränslen. Bakom ligger det ekonomiska systemets krav på ständig kapitalackumulation. De rikas krav på oavbruten kapitaltillväxt hindrar all sans och måtta och stoppar alla försök till omställning av produktion, energiförsörjning och transportsystemen.
 
Sandy lär inte bli varken det sista eller värsta uttrycket för de accelererande klimatförändringarna. Ännu en varning som ignoreras.
 
Tidigare på Röda Malmö: Den värsta stormen väntar

Klimatkampen och kampen mot de fossila bränslena går dock vidare, exempel idag från Storbritannien och Kina.

HD HD2 SkD SkD2 SkD3 SkD4 SvD SvD2 SvD3 GP GP2 GP3 DN AB Intressant Bloggar om sandy, klimat, miljö, samhälle, politik, väder, usa,

söndag 28 oktober 2012

Den värsta stormen väntar

...dags att ta vårt öde i egna händer
 
Orkanen Sandy stänger stora delar av New York. På söndagen beordrade stadens borgmästare att 375 000 personer måste lämna sina hem. SAS ställer in alla sina flyg.
 
Kanske är det en ödets ironi att orkanen drar in sista valveckan. Orkanen orsakas av USA:s farliga politik.
 
Samtidigt finns det en annan orkan som väntar på att släppas lös. USA har kommit till vägs ände. Statsskulden växer med 70 miljoner kronor. I minuten.
 
Här om dagen såg jag ett tv-inslag från USA. Tältlägren utanför de amerikanska städerna har blivit permanenta. Det är inte de vanliga fattiga som bor där utan ruinerade från "medelklassen", dvs vanliga arbetare och tjänstemän.
 
I Europa accelererar kapitalismens kris och förvärras av högerpolitikens åtstramningar. Klyftan mellan fattig och rik växer lavinartat.
 
Klimatomställning hade kunnat bli ett inslag i krisbekämpningen. Många meningsfulla jobb hade skapats. Det förutsätter ett brott med nyliberalismen och marknadens diktatur till förmån för jämlikhet och demokratiskt planerad och reglerad ekonomi.
 
 
Bloggat: Kildén & Åsman,
 
 

lördag 27 oktober 2012

I'm A Loser

Beatles: I´m A Loser


Låten fanns med på Beatles fjärde album "Beatles for sale" som kom i december 1964. De flesta av låtarna var egna kompositioner och de var ovanligt missmodiga. Ett annat exempel är Baby´s In Black.

SvD AB GP HD Intressant Bloggar om beatles, musik, kultur, samhälle, pop, sextiotal,

Marxismens tre källor

...och tre beståndsdelar
 
V I Lenin:
Marxismens tre källor och tre beståndsdelar
 
Marx’ teori väcker i hela den civiliserade världen den bittraste fiendskap och största hat hos hela den borgerliga (den officiella såväl som den liberala) vetenskapen, vilken betraktar marxismen som ett slags "skadlig sekt". Någon annan inställning kan man inte heller vänta sig, ty någon "opartisk" samhällsvetenskap kan det inte finnas i ett samhälle, som är byggt på klasskamp. Hela den officiella och liberala vetenskapen försvarar löneslaveriet på ett eller annat sätt, medan marxismen har förklarat ett skoningslöst krig mot detta slaveri. Att i löneslaveriets samhälle vänta sig en opartisk vetenskap vore en lika dåraktig naivitet som att vänta opartiskhet från fabriksägarna i frågan om man inte borde höja arbetarnas lön genom att sänka kapitalets profit.
 
Men inte nog med det. Filosofins och samhällsvetenskapens historia visar alldeles klart, att marxismen inte innehåller något liknande "sekterism" i den meningen, att den skulle vara något slags sluten och förbenad lära, som uppstått vid sidan om världscivilisationens allfarväg. Tvärtom består Marx’ hela genialitet just i att han har gett svar på frågor, som redan ställts av mänsklighetens mest framskridna tänkare. Hans teori uppstod som en direkt och omedelbar fortsättning på teorierna hos filosofins, den politiska ekonomins och socialismens främsta representanter.
 
Marx’ teori är så stark, därför att den är sann. Den är allsidig och harmonisk och ger människorna en helgjuten världsåskådning, som är oförsonlig mot all vidskepelse, all reaktion och allt försvar av det borgerliga förtrycket. Den är den rättmätiga arvtagaren till det bästa som mänskligheten skapade på 1800-talet – den tyska filosofin, den engelska politiska ekonomin och den franska socialismen.
 
Vid dessa marxismens tre källor, som samtidigt är dess beståndsdelar, skall vi i korthet dröja.
 
I

Marxismens filosofi är materialismen. Under Europas hela moderna historia och särskilt vid slutet av 1700-talet i Frankrike, där den avgörande drabbningen mot allt slags medeltida bråte, mot feodalismen inom institutionerna och i idéerna utspelades, har materialismen visat sig vara den enda följdriktiga filosofin, trogen naturvetenskapens alla läror och fientlig mot vidskepelse, skenhelighet o d. Demokratins fiender har därför av alla krafter bemödat sig att "vederlägga", undergräva och smutskasta materialismen och försvarat de olika formerna för den filosofiska idealismen, vilken på ett eller annat sätt alltid mynnat ut i försvar eller stöd av religionen.
 
Marx och Engels förfäktade på det bestämdaste den filosofiska materialismen och klargjorde upprepade gånger det djupt felaktiga i varje avsteg från denna grundval. Klarast och utförligast är deras åsikter framlagda i Engels’ verk Ludwig Feuerbach och Anti-Dühring, vilka i likhet med Kommunistiska manifestet är handböcker för varje medveten arbetare.
 
Men Marx stannade inte vid 1700-talets materialism utan utvecklade filosofin vidare. Han berikade den med de rön, som gjorts av den tyska klassiska filosofin, särskilt Hegels systern, som i sin tur ledde till Feuerbachs materialism. Det viktigaste av dessa rön är dialektiken, dvs läran om utvecklingen i dess fullständigaste, djupaste och från ensidighet friaste form, teorin om relativiteten hos det mänskliga vetandet, vilket ger oss en spegelbild av den i evig utveckling stadda materien.
 
Naturvetenskapens senaste upptäckter – radium, elektroner och elementomvandling – har på ett glänsande sätt bekräftat Marx’ dialektiska materialism,  tvärtemot de borgerliga filosofernas läror med deras "nya" återgång till den gamla och ruttna idealismen.
 
Marx fördjupade och utvecklade den filosofiska materialismen helt och fullt och utsträckte dess kunskapsområde från naturen till det mänskliga samhället.
 
Marx’ historiska materialism blev en av det vetenskapliga tänkandets största vinningar. Det kaos och godtycke, som dittills rått i åsikterna om historia och politik, ersattes nu av en beundransvärt helgjuten och harmonisk vetenskaplig teori, vilken visar hur ett av det samhälleliga livets system på grund av produktivkrafternas tillväxt övergår i ett annat högre system, t ex hur kapitalismen växer fram ur feodalismen.
 
Precis så som människans kunskap återspeglar den oberoende av henne existerande naturen, dvs den i utveckling stadda materien, återspeglar människans samhälleliga kunskap (dvs olika filosofiska, religiösa, politiska och andra åsikter och läror) samhällets ekonomiska system.
 
De politiska institutionerna utgör en överbyggnad på den ekonomiska grundvalen. Vi ser exempelvis att de olika politiska formerna för Europas nutida stater tjänar till att stärka bourgeoisins herravälde över proletariatet.
 
Marx’ filosofi är en fulländad filosofisk materialism, som har gett mänskligheten, och särskilt arbetarklassen, mäktiga kunskapsmedel.

IISedan Marx hade slagit fast, att det ekonomiska systemet är den grundval, på vilken den politiska överbyggnaden reser sig, ägnade han mest uppmärksamhet åt att studera detta ekonomiska system. Marx’ huvudarbete, Kapitalet, är ägnat studiet av det nutida, dvs det kapitalistiska samhällets ekonomiska system.
 
Den klassiska politiska ekonomin före Marx uppkom i Storbritannien, det mest utvecklade kapitalistiska landet. Genom sina undersökningar av det ekonomiska systemet lade Adam Smith och David Ricardo grunden till arbetsvärdeteorin.
Marx fortsatte deras verk. Han motiverade strikt denna teori och utvecklade den konsekvent. Han visade, att varje varas värde bestäms av den samhälleligt nödvändiga arbetstid, som åtgår för att framställa varan.
 
Där de borgerliga ekonomerna såg ett förhållande mellan ting (utbyte av vara mot vara) upptäckte Marx ett förhållande mellan människor.Varuutbytet uttrycker förbindelsen mellan enskilda producenter via marknaden. Pengarna betyder, att denna förbindelse blir allt intimare och förenar de enskilda producenternas ekonomiska liv till ett oupplösligt helt. Kapitalet innebär en fortsatt utveckling av denna förbindelse: människans arbetskraft blir en vara. Lönarbetaren säljer sin arbetskraft till den som äger jord, fabriker och arbetsredskap. En del av arbetsdagen använder arbetaren till att täcka utgifterna för sitt och sin familjs underhåll (arbetslönen), medan han den andra delen av dagen arbetar gratis och skapar mervärde åt kapitalisten. Detta mervärde är källan till profiten, källan till kapitalistklassens rikedom.
 
Läran om mervärdet är hörnstenen i Marx’ ekonomiska teori.
 
Kapitalet, skapat av arbetaren genom hans arbete, förtrycker honom, det ruinerar småägarna och skapar en armé av arbetslösa. Inom industrin är storproduktionens seger iögonenfallande, men också inom jordbruket ser vi samma företeelse: det kapitalistiska storjordbrukets överlägsenhet ökar, användningen av maskiner tilltar, bondehushållningen råkar i penningkapitalets snara, den förfaller och ruineras under trycket av sin efterblivna teknik. Inom jordbruket antar småproduktionens förfall andra former, men att det förfaller är ett obestridligt faktum.
 
Genom att krossa småproduktionen leder kapitalet till ökad arbetsproduktivitet och en monopolställning för de största kapitalisternas sammanslutningar. Själva produktionen församhälleligas allt mer – hundratusentals och miljoner arbetare sammanförs i en planmässig ekonomisk organism – men en handfull kapitalister tillägnar sig produkten av det gemensamma arbetet. Anarkin i produktionen växer, kriserna och den rasande jakten efter marknader ökar och befolkningsmassornas osäkra existensvillkor försämras ytterligare.
 
Genom att öka arbetarnas beroende av kapitalet skapar det kapitalistiska systemet det förenade arbetets väldiga makt. Från varuhushållningens första början, från det enkla bytet, följde Marx kapitalismens utveckling till dess högsta former, till storproduktionen.
 
Erfarenheten från alla kapitalistiska länder, gamla som nya, visar åskådligt varje år för allt fler arbetare hur sann denna Marx’ teori är. Kapitalismen har segrat i hela världen, men denna seger är blott förspelet till arbetets seger över kapitalet.

IIIDå feodalismen hade störtats och det "fria" kapitalistiska samhället såg dagens ljus, visade det sig genast att denna frihet innebar ett nytt system för att förtrycka och utsuga det arbetande folket. Olika socialistiska läror började omedelbart uppstå som en återspegling av detta förtryck och som protest emot det. Men den ursprungliga socialismen var en utopisk socialism. Den kritiserade det kapitalistiska samhället, fördömde och förbannade det, drömde om dess förintande, fantiserade om en bättre ordning och försökte övertyga de rika att utsugningen var omoralisk.
 
Den utopiska socialismen kunde dock inte anvisa någon verklig utväg. Den förmådde varken förklara löneslaveriets väsen under kapitalismen, upptäcka kapitalismens utvecklingslagar eller finna den samhälleliga kraft som kunde skapa ett nytt samhälle. De stormiga revolutioner, som beledsagade feodalismens undergång överallt i Europa och särskilt i Frankrike, avslöjade dock allt påtagligare att det är kampen mellan klasserna som är grunden för hela utvecklingen och dess drivkraft.
 
Ingen enda seger för den politiska friheten över feodalherrarna vanns utan desperat motstånd. Inget enda kapitalistiskt land utvecklades på en mer eller mindre fri, demokratisk grund, utan kamp på liv och död mellan det kapitalistiska samhällets olika klasser.
 
Marx’ genialitet består i att han före alla andra förstod att av detta dra och konsekvent fullfölja den slutsats som världshistorien lär oss. Denna slutsats är teorin om klasskampen.
 
Människorna har alltid varit naiva offer för bedrägeri och självbedrägeri i politiken, och det kommer de alltid att vara, så länge de inte lär sig att bakom alla slags moraliska, religiösa, politiska och sociala fraser, förklaringar och löften leta fram den ena eller andra klassens intressen.
 
Anhängare av reformer och förbättringar kommer alltid att bli lurade av det gamlas försvarare, så länge de inte inser att varje gammal institution, hur barbarisk och rutten den än må synas, upprätthålls genom den ena eller andra härskande klassens krafter. För att bryta dessa klassers motstånd finns det endast ett medel, nämligen att inom det oss omgivande samhället finna, upplysa och för kampen organisera sådana krafter, som kan – och till följd av sitt samhälleliga läge måste - utgöra den makt som kan sopa bort det gamla och skapa det nya.
 
Endast Marx’ filosofiska materialism har visat proletariatet vägen ur det andliga slaveri som alla förtryckta klasser hittills försmäktat i. Endast Marx’ ekonomiska teori har klargjort proletariatets verkliga ställning i kapitalismens allmänna system.
 
I hela världen, från Amerika till Japan och från Sverige till Sydafrika, blir proletariatets självständiga organisationer allt fler. Genom att föra sin klasskamp upplyses och fostras proletariatet, befriar det sig från det borgerliga samhällets fördomar, sammansluter sig allt fastare och lär sig att riktigt uppskatta sina framgångar, stålsätter sina krafter och växer oemotståndligt.

Prosvesjtjenije
nr 3, mars 1913

V I Lenin, Samlade skrifter, 5:e ry uppl, b 23, s 40-48

Hämtad från Marxistarkiv


Intressant Bloggar om marxism, lenin, samhälle, politik,


Hundratals mot Geert Wilders

...inga rasister på våra gator
 
...skanderade demonstranterna som mött upp redan ett par timmar före mötet med Geert Wilders. Polisen hade laddat upp rejält, spärrat av gatan och omringat större delen av Kockums Fritid.
 
Losern Geert Wilders, som i september blev av med 43 procent av sina holländska väljare, åker nu runt i världen för att sprida sitt rasistiska budskap
 
Mötet, som började kring kl 14, samlade dock inte många åhörare. En fiffig protest kanske bidrog till det.
 
Wilders kom med hatet till Malmö. Han har åtalats för hatbrott, ­säger sig hata islam och vill förbjuda koranen.
 
I dag möttes han dock av hundratals Malmöbor som protesterade mot hans hatiska budskap...
 
I Malmö vill vi fortsätta leva i fred utan hat mellan raser och religioner
 
Mötet med Wilders hade arrangerats av den rasistiska organisationen Tryckfrihetssällskapet
 
Demonstrationen utanför gick lugnt tillväga även om det kastades några burkar och ägg
 
 
 
 

fredag 26 oktober 2012

Borgerligheten rustar för strid

..."valfriheten" blev riskkapitalbolagens profiter
 
Borgerlighetens intensifierade försvar för privata profiter inom vård, skola och omsorg är inte förvånande. Det är mycket som står på spel. I Sverige, liksom i många andra europeiska länder, byggdes en stark offentlig sektor upp efter andra världskriget. En stor del av den samhälleliga verksamheten undandrogs marknadens logik och borgarklassens möjlighet att göra profiter.
 
Den nyliberala privatiseringspolitiken med början på 1980-talet öppnade dessa områden för profitering, inte minst i Sverige har dessa privatiseringar nu gått mycket långt. Tanken är att människor istället för att som mogna medborgare diskutera med varandra om hur den gemensamt ägda vården och skolan bör utformas ska sitta isolerade och individuellt planera var deras egna barn ska in på för friskola, och vilket av de i skatteparadis baserade vårdbolagen som ska få lägga vantarna på gamla farmor.

Stor hjälp har borgerligheten av de socialdemokratiska ledarnas kapitulation. Mikael Damberg kunde i den senaste partiledardebatten inte nog poängtera att man inte var för att förbjuda vinster i vård och skola. Ett argument som förs fram av vinst i vården anhängarna är att de privata företagen fungerar bättre. Visst, det är sant att offentliga sektorn på många håll fungerar mycket dåligt, men det beror framförallt på alla de skattesänkningar och nedskärningar som den utsatts för. Inom stora delar av den offentliga sektorn gör dessutom politiker och högre tjänstemän allt för att leka marknad och efterapa förhållanden inom det privata näringslivet.
 
I Sverige försökte man också få medicinen att gå ner genom att presentera privatiseringarna som en ”valfrihetsreform” – för folket som får ”fler aktörer” att välja på och för personalen som framställs som möjliga avknoppningsentreprenörer. I dag vet vi att i den mån privatiseringarna startade som mindre företag inom vård, skola och omsorg så har de till stor del köpts upp av riskkapitalister. Privatiseringen av vård skola omsorg är helt central i borgerlighetens politiska projekt.
 
De kommer att med stigande hysteri bekämpa det folkliga motståndet. När Mikael Damberg försäkrar att han också är ”för valfrihet” och privata entreprenörer speglar det socialdemokratins inriktning att inte ta konfrontation utan istället anpassa sig. Klokt för toppsossar som liksom Pär Nuder, Göran Persson, Tomas Östros med flera, som efter politiskt karriär gärna kan tänka sig en karriär inom det privata näringslivet. Det sociala varat bestämmer medvetandet, som någon redan på 1800-talet skrev. För oss andra återstår inget annat än att skruva upp vårt motstånd mot dessa krafter.
 
Ursprungligen ledare i veckotidningen Internationalen vecka 43/2012

Röda Malmö: Kapitalets springpojke
 
 
 

Varför växer Sd?

...högerpolitiken gödslar marken

Sd tredje största parti. Är det konstigt när högerpolitiken i form av antingen borgerliga eller socialdemokratiska regeringar bara ökar orättvisorna och skär ner i välfärden? Man kan inte öppna en tidning någon dag utan att påminnas om detta. Din pension sänks mer än väntat, läser jag idag. Medan de välbeställda får avdragsgill läxläsning åt sina barn. Sparkrav på alla verksamheter. Det har gått så långt att vissa chefer avgår.
 
Sd går den lätta vägen. Inte vill man utmana det borgerliga klassamhället. Det är ju där man vill komma upp sig. Nej, istället sparkar man neråt. På de som redan ligger. Även här har delar av borgerligheten gått före och röjt väg för främlingsfientligheten. Som nu när migrationsminister Tobias Billström vill inskränka rättigheterna för Europas romer.
 
Reinfeldts arbetslinje spricker i sömmarna. Regeringens politik har inte minskat arbetslösheten och den har inte minskat utanförskapet. Däremot har det blivit svårare att inte ha ett jobb. Köerna till socialhjälpskontoren växer.
 
Socialdemokraterna har kapitulerat. Förmår inte ens ta strid för att få bort riskkapitalbolagens vinster på vanvård av gamla. Den socialdemokratiska flatheten öppnar ytterligare portarna för Sd:s rasistiska politik. När inte arbetarrörelsen förmår företräda de som drabbas av högerpolitiken då utnyttjar Sd:s bruna politiker läget för att skylla på flyktingar, invandrare och inte minst muslimer som utpekas som vår tids judar - syndabockarna som ska lida för högerpolitiken.
 
För att Sd ska kunna pressas tillbaka krävs att arbetarrörelsen återuppbyggs och tar strid för ett jämlikt välfärdssamhälle.
 
 
 
 

torsdag 25 oktober 2012

Emporia behövs inte

...den miljöförstörande konsumismens tempel
 

Så här flott brukar Malmös senaste tillskott bland köpcentrum, Emporia, presenteras. I verkligheten är inte alls lika fint. I själva verket ett tråkigt och sterilt blåshål ute vid Hyllie stations vindpinade område. Som inte heller byggts för att skapa en god miljö. Fullt med sådana där byggnader som bara ger vindarna turbulens.
 
Det hela är byggt på landets bästa jordbruksmark. En sak som på intet vis kompenseras av att Emporia har grästak. Mest ett dåligt försök att minska kritiken mot detta Mammons tempel som genererar mycket ny och onödig biltrafik och tillskott av klimatförstörande utsläpp.
 
Emporia är ett hån mot de verkliga behoven. När barnens behov åsidosätts i skolan och gamla vanvårdas - då finns det resurser i megaformat att satsa på prylvansinnet. Det ger profiter åt de redan rika.
 
Emporia behövs inte, det handlar om en jättelika byggnad fylld av varor för människor som redan har vad de behöver. Nina Björk skriver bra i Sydsvenskan idag och vill ha friheten att välja bort Emporia. Det hoppas jag många gör när den första nyfikenheten är stillad. Jag inväntar Emporias undergång.
 
 
 

onsdag 24 oktober 2012

Den vår som de svaga kalla höst

...har obönhörligen anlänt till Malmö
 
Erik Axel Karlfeldt diktade om "den vår som de svaga kalla höst". Jag vet inte om jag själv känner mig så övermodigt stärkt inför vintern... Dock har jag en förmåga att kunna uppskatta något hos alla årstiderna...
 
Meteorologerna menar att det är höst när dygnsmedeltemperaturen är sjunkande och ligger mellan 0 och 10 plusgrader.
 
Till Malmö brukar hösten i genomsnitt anlända den 12 oktober
 
På min lilla eftermiddagspromenad i grannskapet kunde jag konstatera att det inte finns mycket stöd för att påstå något annat
 
...men jag gillar höstens färgskala
 
Så länge den nu varar - redan är det tunt om löv på sina håll
 
Obönhörligen gör sig tidens gång gällande
 
Trösten är att allt ingår i det stora kretslopp...
 
...som vad det lider ska återuppväcka och återföda allt igen
 
 
 
 
 
 

Hon tränar syriska rebellerna

Defected woman general trains Syria's rebels
 

Zubaida al-Meeki was the first woman officer to quit President Bashar al-Assad's forces to join the Free Syrian Army.
 
In a revolution that has become associated with masculine bravado and gunfights in the streets, Zubaida al-Meeki stands out.
 
A former Syrian army general, she became the first woman officer to publicly announce her defection from President Bashar al-Assad's army after seeing what she describes as "crimes and atrocities committed by the regime".
 
An Alawite originally from the Occupied Golan Heights, bordering Israel, al-Meeki used to work in the army's recruitment division in Bibila, a town south of Damascus that was mostly seized by rebels in August after heavy fighting with regime forces.
 
Al-Meeki says she had planned to defect and join the Free Syrian Army (FSA) since October last year but was unable to do so because of constant surveillance imposed on army officers by the regime.
 
"When they suspected that I may defect, they stormed our house [and] broke the front door," she told Al Jazeera. "Then early in 2012, they fired my brother from his government job in the health administration in the city of Quneitra."
 
But after the FSA took control of major parts of Bibila, al-Meeki approached a checkpoint manned by opposition forces and told them she wanted to join the fight against Assad's regime.
 
"When she first approached us, we were surprised and suspicious. Here you have an Alawite woman telling you 'I would like to fight on your side'," Khaled, a co-ordinator with the FSA's Jond Allah battalion - which operates in Bibila and nearby towns - told Al Jazeera. "We made enquiries about her to make sure she is trustworthy. We found out she was."
 
While being suspicious because she belongs to the same religious sect as Assad, Khaled learnt from his research on al-Meeki that most Alawites who were displaced from the Golan Heights were considered second-class Alawites in Syria.
 
"For the regime, not all Alawites are the same. Those from Qurdaha [the Assad family hometown] are treated differently from those from Latakia, Tartus or the suburbs of cities. Those from the Golan Heights are treated the worst," he says.
 
Läs fortsättningen på artikeln här.
 
 
 
 

Rasisterna ut ur Malmö

...stå upp för Malmö - protestera mot rasisterna
 
 
Läs mera på facebook Enligt senaste uppgift blir demonstrationen 11.30 vid Kockums frtid
 
 
Bloggat: Kildén & Åsman,