lördag 6 juli 2013

Centern: Giftfria Annie

...låg och lagom profil i Almedalen
"Så lite är det kvar av Centerpartiet..."
 
Annie Lööf vill ha en giftfri vardag och det är ju bara så fint. Hon kunde ju ha talat om de gifter som svenska bönder sprider ut i naturen, i vattendrag och i den snart stendöda Östersjön. Men det vore problematiskt, då kanske de sista bönderna lämnar partiet och går till moderaterna, de också. Det där med ekologiskt jordbruk är inte precis Centerns starka sida.
 
Hon kunde ju ha talat om det giftigaste ämne som människan har kommit på, nämligen kärnkraftsavfallet och som företrädare för hennes eget parti tidigare många gånger påtalat inte kan förvaras säkert och kan utgöra ett hot mot människa och miljö under hundratusen år. Men det vore ju att riva upp gamla sår och riskera bli utkastad från Alliansen.
 
Hon kunde ha talat om den våldsamma giftspridning och skövling som äger rum över hela jordklotet till följd av avregleringar och marknadslösningar i nyliberal anda. Men det kunde ha blivit pinsamt och blivit en påminnelse om Stureplanscenterns och Timbros infiltration i Centerpartiet. Kanske inte heller roligt att tänka på den avbrutna Thailandssemestern.
 
Annie Lööf balanserar på fyraprocentsspärren, en dans på slak lina som hon tvingas till av fyrtio års tillbakagång för C. En utveckling från ett parti som uppfattades som ett miljöalternativ och som deltog tillsammans med vänstern i Folkkampanjen mot kärnkraft till ett tandlöst parti i moderaternas koppel och hårt anfrätt av extrem nyliberalism och interna motsättningar.
 
Bäst av Annie att ta det säkra för det osäkra och hålla låg och lagom profil. Spela ut det giftfria kortet. Vem kan vara mot det? Alla måste ju tycka om det. En liten skatteväxling på kemikalier, vilka gifter vet vi inte och inte heller hur hög skatten ska vara. Men det låter bra i Almedalen, eller hur?
 
 
 

Inga kommentarer: