fredag 26 juli 2013

Den sociala modellen likvideras

...åtstramning utan slut
I land efter land väcker åtstramningspolitiken protester
 
a) Recessionen eller kvasi-recessionen i Europa bekräftas: -0,2 procent i genomsnitt, 0,1 procent i Tyskland, 0,2 procent i Frankrike.

b) Det är sjätte kvartalet i rad av nedgång i den ekonomiska aktiviteten i Europa, den längsta lågkonjunktur-perioden i den ekonomiska och monetära unionens historia i Europa. Industriell överkapacitet, särskilt inom sektorer såsom bilar, når alarmerande proportioner, vilket leder till nya planer för avveckling av fabriker och arbetstillfällen.

c) Lättnader av spänningarna på de finansiella marknaderna innebär inte att de europeiska ekonomierna är immuna mot nya bankkriser. Några stora internationella banker har även rekonstruerat mekaniken som ledde till "giftiga" finansiella produkter, Cypern-krisen visar att återkomsten av dessa bank-och finansiella kriser alltid är möjliga.

d) Det dubbla trycket av tendenser till överproduktion i centrala industrisektorer och från de finansiella marknaderna leder de härskande klasserna och regeringarna att göra åtstramningspolitiken hårdare: massarbetslöshet, blockering av eller sänkning av lönerna, vilket ytterligare minskar de sociala budgetarna, attacker mot social trygghet och mot arbetsrätten (se avtalet i Italien mellan arbetsgivar-organisationen Confindustria och CGIL, mot kollektivavtal), uppskjutande av pensionsåldern och längre löptid för pensionsbidrag. Gradvisa planer för avveckling av pensionssystemen kommer på plats. Under de senaste åren och de senaste månaderna har konturerna av en omstrukturering av sociala relationer i Europa tagit form: Den "sociala modellen" kommer verkligen att likvideras. Denna åtstramning är utan slut.
 
Detta var andra delen av Rapport om den internationella situationen. Första delen kan du läsa här. Fortsättning följer.
 
 

Inga kommentarer: