lördag 27 juli 2013

Egypten: Inte i vårt namn

...uttalande från revolutionära socialister i Egypten:
"...störtades för att fördjupa revolutionen, inte för stöd åt regimen..."
 
Det muslimska brödraskapet störtades för att fördjupa revolutionen, inte för att ge stöd åt regimen. Oavsett vilka brott brödraskapet har begått mot folket och mot kopter i försvaret av sin makt i religionens namn, ger vi inte arméchef Al-Sisi några befogenheter. Vi kommer inte att gå ut på gatorna på fredag för att ​​erbjuda en in blanco check för att begå massakrer.

Om Al-Sisi har laglig möjlighet att göra vad han vill, varför kallar han människor ut på gatorna? Vad han vill ha är en folkomröstning som ger honom rollen som Caesar och lagen kommer inte att avskräcka honom.

Ja, brödraskapet orsakade massorna lidande under sitt styre, och idag ser vi återkomsten av terrordåd i Sinai, Al-Arish, och attacker mot de människor som lever i Maniyal och al-Nahda.
 
Men armén behöver inte "tillåtelse" att ta itu med terrordåd, den har lagliga medel för att göra detta och mer. Men den vill ha mer, vill ha en folklig mobilisering för att öka sammanhållningen kring staten och den härskande klassen bakom sitt ledarskap.
 
Den vill utplåna ett av de viktigaste inslagen i revolutionen hittills, vilket är massornas medvetande om statsapparatens repressiva roll och dess intensiva fientlighet mot dem. Den vill göra sanning av lögnen att "armén, polisen och folket är en hand." Armén vill att folket ska följa den ut på gatorna, bara ett år efter att massorna skrek "ner, ner med militärstyret" .

De vill slutligen återställa "stabilitet" - det vill säga återkomsten av ordning, regimens återkomst. De vill avsluta revolutionen och de kommer att använda Brödraskapet för att göra det. Brödraskapet i endast ett år vid styret alienerade alla: den gamla staten, dess armé och polis, den härskande klassen, arbetarklassen och de fattiga, kopterna, de revolutionära och politiska partier. Nedgången för brödraskapet var oundvikligt och folk firade Morsis fall redan innan de gick ut på gatorna den 30 juni.

Det militära etablissemanget, som hade allierat sig med islamisterna under de föregående två åren, beslöt att bryta denna allians efter att islamisterna misslyckats med att kontrollera den sociala mobiliseringen och den stigande ilskan på gatorna. Så den tog tillfället i akt att bli av med Morsi och samtidigt avbryta utvecklingen av en revolutionär rörelse och hindra dess fördjupning.

De vill leda denna rörelse i en "säkrare" riktning genom att bli av med brödraskapet för att återställa den gamla ordningen. Denna strategi har sett den gamla regimens kumpaner, polisen och armén rensa i domstolarna, medan deras brott läggs till anklagelsepunkterna mot brödraskapet.

Ovanpå detta, hävdar de att de var ansvariga för 25 januari-revolutionen också. Vi vill inte ställa Morsi inför rätta för mordet på martyrer i Port Said och andra. Det var Mubarak/Morsis polis som var ansvarig. Det viktigaste är att öppna dörren som stängdes med Morsis samtycke: rättvisa för martyrerna.
 
De brott som Morsi begått, begick han med militärens, polisens och Mubaraks tillstånd. De bör alla dömas tillsammans. Att ge den gamla staten ett mandat för dess repressiva institutioner att göra vad de vill med sina medbrottslingar kommer bara att ge dem fria händer att undertrycka all opposition därefter.

De kommer att förtrycka alla proteströrelser, arbetarnas strejker, ockupationer och demonstrationer. Vi kan inte glömma att de brott som brödraskapet begick runt om i landet, skedde under näsan på polisen och armén utan att de ingrep alls för att skydda demonstranter eller folket.

Massmobilisering på gatan på fredag ​​är skadlig för revolutionen, oavsett vad deltagarna i protesterna kanske tror.

Att ge armén ett folkligt mandat att avsluta det muslimska brödraskapet kommer oundvikligen att leda till en konsolidering av den regim som revolutionen ville störta. Vi måste använda brödraskapets fall till att fördjupa revolutionen, inte för att stödja regimen.

Vi måste ta itu med brödraskapet en folklig och politisk nivå, svara på deras våldshandlingar med yttersta fasthet.

Vi måste bygga folkliga kommittéer för att försvara oss mot angrepp från Brödraskapet och för att skydda vår revolution, som inte kommer att avta innan den störtat regimen, och innan den vinner bröd, frihet och social rättvisa och straff för alla mord på martyrer.
 
 

Inga kommentarer: