onsdag 3 juli 2013

Egypten: Militären kapar revolutionen

...sparka både Mursi och militärerna
 
Mubarak fick gå, militärrådet fick gå, Mursi var på väg att falla, men klamrade sig fast. För honom hade ännu inte fakta trängt ända fram: 14-20 miljoner människor på gatorna är det samma som avsked. I det läget håller det inte med hänvisningar till att vara en vald president.
 
När folket reser sig då är det detta som gäller. Det är just det som är demokrati. Folket har rätt att genom revolutionär handling avsätta presidenten. Folklig demokrati, demokrati i ordets egentliga betydelse, dvs lika med folkmakt. Men militären vill snuva folket på dess makt.
 
Mursi måste gå för att han är prövad och befunnen för lättviktig i revolutionär mening. Han har inte kunnat uppfylla de revolutionära förväntningarna på frihet och social rättvisa. Han förslag om samlingsregering var bara ett försök att undgå folkets dom.
 
Men händelseutvecklingen visar inte bara att de revolutionära stämningarna lever, den visar också återigen var den egentliga makten finns i det egyptiska samhället. Det är ytterst hos militären, hos generalerna och det militärindustriella komplex som de representerar, som den verkliga makten finns.
 
Det handlar om en våldsapparat rustad till tänderna, lierad med inhemska affärsintressen och amerikansk imperialism. Det är denna rika överklass som nu, genom militären, manövrerar och manipulerar för att hålla kontroll över utvecklingen.
 
Under sken av att stå på folkets sida genomförs en militärkupp. Militären tar över för att dämpa folkets vrede och leda den in på för makten ofarliga banor. Förslagen om nyval och nyval först om ett års tid är till för att passivisera den revolutionära rörelsen och lura folket.
 
Nu krävs fortsatt revolutionär mobilisering. Det räcker inte att Mursi får gå, militären måste också gå. Fram för en revolutionärt demokratisk regering som är beredd att uppfylla folkets krav!

SvD SvD2 SvD3 SvD4 SvD5 SvD6 SvD7 SvD8 SvD9 SR SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 SR7 SR8 SR9 AB AB2 AB3 SkD Intressant Bloggar om egypten, arabiska revolutionerna, mellanöstern, samhälle, politik,

Bloggat: Svensson,


Inga kommentarer: