fredag 12 juli 2013

Herrgården: Hyreshöjningar för de fattigaste

...barnfamiljer tvingas flytta - till vad?
Chockhöjningar av hyran i fattigaste området Herrgården
 
Hyresnämnden har nu gett fastighetsägaren Contentus grönt ljus att chockhöja hyrorna i bostadsområdet Herrgården i Rosengård med 20 procent. Ett område med Sveriges i särklass lägsta medelinkomst. Contentus hade krävt höjning med 40 procent. Kostnader för renoveringar vräks över på hyresgästerna.
 
Tjugo procents hyreshöjning är för mycket redan det. För en trerummare handlar det om drygt 1 300 kronor i månaden. Annikki Tinmark på Individ och familjomsorgen i stadsområde Öster, befarar att många barnfamiljer blir tvungna att flytta. Men att hitta en billigare bostad i Malmö blir svårt.
 
Contentus skickar dock en del av räkningen vidare till skattebetalarna.
– Vi får ju hjälpa dem ekonomiskt, säger Annikki Tinmark chef på Individ och familjeomsorgen i stadsområde Öster, dit Rosengård hör. Men det kommer att innebära ökade kostnader för försörjningsstöd en lång tid framöver, menar Annikki Tinmark.
 
Herrgården har en skandalös historia. År 1994 såldes området ut till privata spekulanter som har missskött lägenheterna på grövsta sätt. Fuktskador, mögel och kackorlackor kom som brev på posten till följd av det systematiskt eftersatta underhållet. Det var just detta som var vinstidén. Man kände också till den omfattande handeln med svartkontrakt. En handel som pågick under många år, utan att bolaget reagerade. Ytterligare ett bevis på den totala bristen på ansvar.
 
Newsec som förvaltade Herrgården åt norska börsjätten Acta sålde sen vidare till Victoria Park AB för 280 miljoner kronor som idag har tagit över merparten av lägenheterna. Resten ägs av MKB och Contentus. Hyreshöjningarna i sistnämndas lägenheter blir riktgivande för övriga beståndet.

Det som hänt i Herrgården borde tjäna som varnande exempel på vad som händer när bostaden förvandlas till en vara istället för en rättighet. Hyreslägenheter bör förvaltas av allmännyttiga bostadsbolag under hyresgästernas kontroll. Allmännyttiga bostadsbolag som inte påtvingas kravet att vara vinstdrivande utan tjänar människors behov av bra och billiga bostäder.

Det måste också finnas ett bostadsbyggande som svarar mot de verkliga behoven. Både för att få bort trångboddhet och för att motverka spekulationen i bostäder. För upprustning av miljonprogramsområdena krävs statliga insatser. Det kan inte vara rimligt att överklassen får rot-avdrag för sina lyxvillor medan de fattiga tvingas betala chockhyror.

SvD: Skenande hyror efter ny bostadslag

Röda Malmö: Svinaktig behandling av hyresgäster

SkD SkD2 SR SR2 SR3 DN AB SvD SvD2 Intressant Bloggar om bostadsfrågan, herrgården, rosengård, malmö, samhälle, politik,

Bloggat: Svensson,

 

Inga kommentarer: