onsdag 31 juli 2013

Krisländerna: Nya framväxande rörelser

...och gränser för den sociala mobiliseringen
Demonstranter utanför ERT:s kontor i Aten

Vi måste skilja mellan de nya mobiliseringar som har uppstått i så kallade tillväxtländer och i krisländer. Vi måste följa just de dynamiska formerna och innehållet för de mobiliseringar som äger rum i Turkiet och Brasilien. Dessa mobiliseringar utgår från attacker på sociala och demokratiska nivåer som ger dessa rörelser en doft av maj 68. Tillväxtländerna är på sitt sätt påverkas av krisen, men på ett unikt sätt och med ett materiellt läge (i förhållande till staten i dessa samhällen) som är mer gynnsammt än i länderna i kris. I Europa bör vi notera aktionsdagar och demonstrationer i Spanien och Portugal. Den 27 juni förbereder sig Portugal för ytterligare en endags generalstrejk.
 
Notera också återhämtningen av sociala och demokratiska mobiliseringar i Grekland efter nedläggningen av ERT (offentliga televisionen). Trots en svår situation för social mobilisering i Grekland, efter 29 dagar av landsomfattande strejker, är den folkliga rörelsen fortfarande i stånd att uthärda ännu en attack. I termer av demokratiskt motstånd kan delsegrar vinnas, men på den socioekonomiska nivå, kan kampen inte blockera uppsägningar, frysning eller minskning av lönerna, förlust av tusentals arbetstillfällen inom den offentliga sektorn, nedskärningarna av sociala utgifter. Kort sagt, åtstramningen fortsätter och förvärras.
 
Dagar av samordnad mobilisering på europeisk nivå har markerat situationen på deras nivå, men de utgör inte referenser för arbetare och ungdomar i varje land. Nya attacker utvecklas, bland annat en ny reform av den socialdemokratiska regeringen (i Frankrike), som fortsätter och förstärker högerpolitiken och även ett förslag till EU-direktiv, som föreskriver konkurrens inom tjänstesektorn, bland annat hälsa, social trygghet, pensioner, socialt skydd ... Vi måste följa och ingripa så aktivt som möjligt i dessa sociala rörelser, i avvaktan på en partiell uppgång i den ekonomiska konjunkturen.

Detta var femte delen av en rapport om den internationella situationen. De tidigare delarna kan du läsa här: 1. Sociala och politiska mobiliseringar, 2. Den sociala modellen likvideras, 3. Nya spänningar i Europa och 4. En utveckling som gynnar högerkrafterna.

AB: Arbetslösa får skulden för arbetslösheten

SvD: Tuffare regler för arbetslösa

SR: Arbetsförmedlingen gillar de nya reglerna


Inga kommentarer: