söndag 7 juli 2013

Löfvén kan inte skapa jobb

...han varken kan eller vill utmana kapitalet
Stefan Löfvén kommer inte att hålla vad han ger sken av att lova
 
Stefan Löfvén (s) utnämner "jobben" till den viktigaste frågan, men faktum är att han inte har någon politik för jobb. Det har inte heller den borgerliga alliansen, den rekordhöga arbetslösheten är ett klart bevis för det.
 
Fakta är att ingen regering, borgerlig eller socialdemokratisk, har haft någon sådan politik under decennier. Regeringen Persson förlorade regeringsmakten på grund av den höga arbetslösheten. Den borgerliga allianser ser ut att möta samma öde nästa år.
 
Men (s) har ingen lösning på problemen. Varför? Jo, därför att man inte har någon politik som i grunden skiljer sig från alliansens. Hela det politiska etablissemanget i Sverige, i Europa och i hela den kapitalistiska världen är nämligen fast i en nyliberalt inspirerad modell för ekonomisk politik som leder till hög arbetslöshet och ökande samhällsklyftor.
 
Går det då inte att minska arbetslösheten? Naturligtvis gör det det. Men det förutsätter att man kan och vill utmana de rådande föreställningarna inom den ekonomiska och politiska eliten. Det kan och vill inte Stefan Löfvén och de svenska socialdemokraterna. Därför kommer arbetslösheten att bli fortsatt hög även om det blir ett regeringsskifte 2014.
 
Hur hade man kunnat minska arbetslösheten och skapa riktiga nya jobb i massomfattning? Ett mycket effektivt sätt är att bygga ut den gemensamma välfärden, svara upp mot de stora behov som finns inom vård och skola och se till att anställa fler människor där, liksom inom äldreomsorgen och andra delar av offentlig service.
 
Det kräver i sin tur pengar. Och pengar finns det gott om i landet. Man kan börja med att beskatta de rika och välbeställda som har ökat sina inkomster kraftigt. Med mera pengar i kassan kan staten förse kommuner och landsting med vad de behöver så de kan anställa fler.
 
Det är mycket lönsamt och skapar många jobb. En stor del av lönerna går direkt tillbaka till samhället i form av skatt. De människor som anställs konsumerar för en stor del av sin lön, vilket i sin tur betyder fler jobb i privat sektor och mer skattepengar som går tillbaka till samhället.
 
Mycket enkelt och mycket bra. Dessutom sparar samhället en massa pengar på att slippa betala understöd för arbetslösa. Det var ungefär så här det fungerade en gång i tiden när Sverige hade väldigt liten arbetslöshet. Så går det naturligtvis att göra igen. Om vi minskar klyftorna och använder pengarna för något nyttigare än rikas spekulerande och lyxkonsumtion.

Liknande resonemang kan föras när det gäller behovet av nya och billiga bostäder, utbyggd kollektivtrafik, förnyelsebar energi osv. Behoven är stora, den politiska viljan obefintlig. Tusen specialpegadoger, som Löfvén lovar, låter bra, men hundratusentals går arbetslösa. Löfvéns satsningar blir till priset av fortsatt nedrustning på andra områden i stat, kommuner och landsting.
 
 

Inga kommentarer: