tisdag 2 juli 2013

Quito-deklarationen

...om ekosocialism och "Buen Vivir"
 
Den 10-12 juni höll Ecuadors National Institute of Advanced Studies (IAEN, spansk förkortning) ett internationellt symposium om civilisationens kris, ekosocialism och "Buen Vivir". ("Buen Vivir" brukar översättas som "leva väl", men dess innebörd är närmare "leva lämpligt").
 
Under tre dagar diskuterade deltagarna sinsemellan och med arrangörerna och regeringsföreträdare, med fokus på de potentialer, utmaningar, svårigheter och oklarheter i "medborgarnas revolution" som leds av president Correa och hans team.

Följande deklaration, som antogs av deltagarna på finaldagen, har översatt från spanska för Climat & Capitalism av Richard Fidler:
 
Som militanta aktivister, lärare och professorer från olika amerikanska, afrikanska och europeiska länder, har vi träffats i Quito 10-12 juni 2013, i tre intensiva dagar med debatt och kollektivt arbete på temat: "Crisis of Civilization, Ecosocialism and "Buen Vivir". "Vi uttrycker vår uppskattning till Instituto de Altos Estudios Nacionales (en ecuadoriansk institution som är mitt uppe i en ombildning för att bidra mer effektivt till de förändringar som eftersträvas genom Medborgerliga Revolutionen i Ecuador) för detta tillfälle att mötas, vilket vi har försökt att använda för att dela det vi har lärt oss och fördjupa vår förståelse genom ömsesidig dialog.
 
Vi uppskattar mycket närmandet mellan ekosocialistiska förslag och utvecklingen av "Buen Vivir" (eller liknande begrepp). Vi är övertygade om att dessa är mycket nära om inte direkt relaterade svar på den katastrofala ekologiska och sociala krisen i den moderna globala kapitalistiska civilisationen.
 
Det är viktigt att detta internationella seminarium hölls i Latinamerika, en kontinent där folkligt och ekologiskt motstånd, ursprungsbefolkningars, bönders och kvinnors motstånd mot multinationella kapitalisters destruktiva expansion har kraftigt framåt. Och en kontinent där idéerna om Buen Vivir och ekosocialism har utvecklats särskilt bland många vänsterorienterade krafter i regionen, med stöd och deltagande från de sociala rörelserna.
 
Vi tycker att det är också viktigt att detta internationella seminarium hölls i Ecuador, ett land som har antagit ett exemplariskt initiativ för att illustrera en lämplig strategi för att bekämpa utsläpp av växthusgaser och den globala uppvärmningen: lämna olja och andra fossila bränslen i marken av respekt för de lokala bosättningarna samtidigt som man styr samhället mot post-kol eran. Vi hänvisar till Yasuní-ITT-initiativet, som vi tror, bör gå vidare, förstärkas och imiteras på andra platser som en ekosocialistisk allmän politik.
 
Vi är fullt medvetna om de enorma hinder som den sociala och ekologiska kampen i länder som Venezuela, Bolivia och Ecuador har haft att övervinna - genom långsamma processer som ofta har blivit utspridda över flera decennier - och fortfarande måste övervinnas för att ändra förhållandet mellan krafter och slutligen minska makten hos oligarkier kopplade till nyliberal kapitalism, vilket väcker stora förhoppningar runt om i världen.
Vi tror att för att stödja och stärka ekosocialistiska initiativ från vänsterregeringar (ibland mer tvetydigt kallade "progressiva") i Latinamerika, är de viktigaste frågorna naturligtvis att övervinna de postkoloniala situationerna av fattigdom och utslagning.
 
Däremot hävdar vi att konfrontationen med dessa enorma sociala behov inte kan motivera en frampressad nyexploatering som ignorerar andra grundläggande utmaningar:

Bygga en konstruktiv relation, med respekt för deras självständighet, med masstrider och sociala rörelser som kräver skydd av allmänningar, offentlig sfär, överlevnad och frigörelse;

Uppmuntra gemensamma och kommunitaristiska initiativ i lokal, nationell och regional skala (några inspirerande exempel är framstegen inom byggandet av kommunala tillstånd i Venezuela, den brasilianska Environmental Justice Network, Transition Towns-rörelsen på de brittiska öarna eller ekobyar i Europa och på andra håll);
 
• Acceptera de biofysiska och ekosystemiska gränserna för den materiella produktionen;

Kämpa mot kommersialiseringen av naturen, ekosystemen och allmänningarna;
 
Skydda den biologiska mångfalden och direkt konfrontera de företagsmekanismer som tillägnar sig den genom genetisk manipulation, patent och andra former av privatisering av kunskap;

Utveckla en strategi för att övervinna rovgirig utvinning, med konkreta planer på att ändra energimatrisen baserad på fossila bränslen och minska slöseriet av resurser;
 
Att uppnå den regionala integrationen i Latinamerika (med sådana initiativ som CELAC, UNASUR, Banco del Sur, ALBA-TSP, Petrocaribe, etc.) för gemensamt införande i världsekonomin inom en veritabel ekosocialistisk internationalism som främjar samarbetet syd-syd och hjälper till att förändra ojämlikheten i relationerna nord och syd;
 
Känna igen och förstärka traditionella kunskapers roll, samt

 Bekämpa konsumistiska modeller, bygga antagonistiska subjekt, och konkretisera Buen Vivir i daglig praktik.
 
Vi vill bekräfta vårt åtagande att stödja de insatser som görs i hela världen, och särskilt i Latinamerika, att genomföra principerna om Buen Vivir, ekosocialism, ecofeminism, radikal politisk ekologi, miljö-rättvisa och andra emancipatoriska strömningar.

Vi kräver respekt för självbestämmande för folken och integriteten för deras territorier, för att uppnå och stärka förutsättningarna för fred och harmoni som borde finnas bland de tillhörande folken.

Vi rekommenderar att en särskild ansträngning görs för att skapa gynnsamma villkor för utövandet av långsiktig planering och framförhållning. Och vi bekräftar vår beslutsamhet att utforma internationella nätverk som gör det möjligt för oss att stärka alla dessa insatser.

Quito, June 12, 2013

Deltagarna i det internationella seminariet om civilisationskrisen, ekosocialism och Buen Vivir:

Carlos Prieto, IAEN, Ecuador
Michael Löwy, Centre National de la Recherche Scientifique, France
Joel Kovel, Ecosocialist International Network, USA
Joao Alfredo Telles Melo, PSOL, Brazil
Matthieu Le Quang, IAEN, Ecuador
Tamia Vercoutère, proyecto Yachay, Ecuador
Ximena Gonzáles Broquen, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela
Fabio Grobart, Universidad de La Habana, Cuba
Daniel Tanuro, International Ecosocialist Network, “Climat et justice sociale,” Belgium
Terisa Turner, University of Guelph, Canada
Guido Galafassi, Universidad de Quilmes, Argentina
Jorge Riechmann, Universidad Autónoma de Madrid, Spain
Miguel Ruiz, IAEN, Ecuador
John Fagan, Earth Open Source, USA
Gian Carlo Delgado, UNAM, Mexico
Miguel Angel Núñez, Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología “Paulo Freire,” Venezuela
Christopher Kay, International Institute of Social Studies, Netherlands
Francisco Caporal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brazil
Pablo Bertinat, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina
Patrick Bond, University of KwaZulu, South Africa
Esquisa Oman, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Venezuela
Antonio Salamanca, IAEN, Ecuador
Fernando Gomez, Fundación Nueva República, Colombia


Artikeln hämtad från International Viewpoint


Intressant Bloggar om ekosocialism, klimat, miljö, samhälle, politik

Inga kommentarer: