torsdag 25 juli 2013

Rapport om den internationella situationen

...sociala och politiska mobiliseringar
 
Vi återger här rapporten inför debatten om den internationella situationen som presenterades vid mötet med verkställande utskottet för Fjärde Internationalen i juni 2013.
 
Fjärde Internationalens rapport om den internationella situationen
 
François Sabado
 
De senaste dagarna har präglats av de fantastiska upproren från turkiska och brasilianska ungdomar. Vi måste också lägga till rörelsen i Bosnien som började runt försvaret av rätten för spädbarn att ha en identitet. Dessa sociala och politiska mobiliseringar är en del av en rörelse för socialt och politiskt motstånd mot åtstramningar, ojämlikhet, angrepp på de demokratiska friheterna. Oavsett om det är försvaret av en park, reaktionen på de stigande kostnaderna för transport eller försvar av demokratiska rättigheter har dessa rörelser också sin specificitet. De är rörelser som växer upp, i alla fall för Turkiet och Brasilien, i tillväxtländer som inte tidigare drabbats av krisen. Detta ger dessa rörelser en doft av maj 68 med en stark mobilisering av ungdomar förmedlad genom mobilisering av delar av arbetarrörelsen.
 
I Brasilien indikerar kanske åtstramnings-åtgärderna premisserna för uttömningen av den "brasilianska modellen". Men drivkraften för dessa rörelser är just motsättningen mellan en viss tillväxt - även om det har avtagit i Brasilien - och uppenbara obalanser. I Brasilien är det spänningen mellan de belopp som spenderas nästa "Mundial" och budgetnedskärningar som påverkar hälsa, utbildning och bostäder.

Vi kommer att lyfta fram fem frågor: den ekonomiska konjunkturen, nya spänningar i Europa, beståndsdelarna i den politiska krisen i Europa, den senaste informationen om sociala rörelser och den senaste informationen om möjligheterna till politisk omgruppering.
 
Hela rapporten finns på International Viewpoint. Röda Malmö kommer att översätta den, en bit i taget, i några följande avsnitt.
 
 

Inga kommentarer: