fredag 5 juli 2013

Syrien: Det lokala rådet i en gränsby

...steg på vägen till ett fritt Syrien
 
En kommun bildades i Aqrabat, en by vid den syrisk-turkiska gränsen i Idleb-regionen. Det består av tio kontor, inklusive understöd, finans, tjänster, rättvisa, säkerhet, utbildning och medicin.

Kapten Abdessalam Abderrazak, sambandsman i rådet, berättade för Zaman Alwasl: "Rådet inrättades på grundval av att förena alla folkgrupper genom representation av deras familjer. Den grundade kommittén har tjugo ledamöter som representerar dessa familjer Behovet av ett sådant råd kändes på grund av återkomsten av problemet med internt fördrivna personer". Han nämnde behovet av organisation och tjänster för att kompensera för det tomrum som beror på avsaknad av staten när det gäller säkerhet och uppehälle, "som en följd av repressalier från regimen mot de befriade områdena och som berövar dem alla viktiga tjänster".
 
Om projekt för det lokala rådet för kommande dagar, talade Abderrazak om byggandet av en ugn som skulle tjäna byn och de närliggande lägren, där det finns fyrtiotusen flyktingar, inrättandet av en polisstation för att upprätthålla säkerheten, reaktivering av det rättsliga kontoret via en genomförandekommitté som respekteras av hela befolkningen, och slutligen nämnde han eventuell installation av en elektrisk generator. Zaman Alwasl har hört från olika källor i rådet att det identifierar fattiga familjer i byn för att möta deras behov. Den föreslagna automatiska ugnen bör också ge dussinvis av jobb till dem som har blivit orättvist avskedade från statlig anställning.

Källorna indikerade att kvintessensen av det demokratiska experimentet visades genom valet av ordförande för rådet, två administrativt kompetenta människor var kandidater och en valdes med en skillnad på en röst. Befolkningen i Aqrabat är cirka två tusen, skapandet av lokala råd i Idleb-regionen betraktas som ett viktigt steg på vägen till att bygga ett fritt Syrien.
 
Detta var tredje delen av en artikel om revolutionär självorganisering i Syrien. De två tidigare delarna kan du läsa här:
 
Intressant Bloggar om syrien, arabiska revolutionerna, mellanöstern, samhälle, politik,

Inga kommentarer: