tisdag 9 juli 2013

Syrien: Konstituerande kongress i Raqqa

...det lokala rådets konstituerande kongress i Raqqa-provinsen
Demonstration i Raqqa

Information Office of Free Tell Abiad den 16 februari 2013:
 
Idag hölls i det fria Tell Abiad det lokala rådets allmänna konstituerande kongress för Raqqa-provinsen. Närvarande var femtio medlemmar som företräder Raqqa, Tell Abiad, Suluk, Alibajalia, Maadan, Tabaka, Alkarama och Sabkha.

Vi genomförde valet av den presiderande ämbetsmannen, den äldsta medlem av rådet, Dr Hamad Soltan, och även hans ställföreträdare, liksom reportern för mötet och sekreteraren. Det fanns en diskussion om arbetet i konferensen och en överenskommelse om en procentsats för representation av varje område (...). Då talade de lokala råden i Tell Abiad Maadan, Tabaka och Alkarama och för det civila samhället ingrep ungdomsföreningen för Tell Abiad.

Valen genomfördes genom sluten omröstning. Fyra personer hade sökt tjänsten som ordförande för rådet. Professor Saad Chaouich fick 25 röster. Vi valde vice ordförandena. Sedan fanns enighet om ett verkställande utskott med 15 medlemmar och fem personer valdes till ledamöter av kontrollkommissionen.

Det kommer att finnas en presskonferens i dag för att kommentera detaljerna i denna historiska demokratiska händelse. Tell Abiad blir tillfälligt säte för det lokala rådet i Raqqa-provinsen, tills befrielsen av staden (...).
 
Detta var den sjätte och avslutande delen av en artikel om självorganisering i den syriska revolutionen. De tidigare avsnitten kan du läsa här på Röda Malmö:
 
Uttalande från Revolutionära Vänsterströmningen i Syrien:

Vädjan om solidaritet med syriska revolutionärer

De syriska folket har sedan mars 2011 beslutat att göra uppror mot en grym diktatur, för sin frigörelse, frihet, värdighet och social rättvisa.

Assad-diktaturen svarade på fredliga krav från demonstranter med oöverträffat våld, vilket leder till tiotusentals döda, hundratusentals skadade och fängslade, miljontals fördrivna personer och flyktingar och ödelagda och förstörde städer och stadsdelar.

Den syriska revolutionen är en genuint folklig revolution. Den har kunnat omintetgöra försök av den diktatoriska regimen att omvandla det till ett sekteristiskt krig. Folket i uppror försvarar sin självständighet från varje försök att införa hegemoni.

Den revolutionära vänsterströmningen i Syrien är engagerad i denna demokratiska och revolutionära sociala dynamik. Den behöver vår hjälp och vårt stöd för att stärka sin roll och sin förmåga att ingripa i de folkliga kamperna i Syrien. Leve folkets revolution i Syrien! Leve den internationella solidariteten!

The Syrian Solidarity Association (Association Solidarité Syrie, en sammanslutning registrerad i Frankrike) syftar till att hjälpa Revolutionära Vänsterströmningen.

 


Inga kommentarer: