onsdag 3 juli 2013

Syrien: Revolutionär självorganisering

...självorganisering i det syriska folkets revolution
Syrien - en folklig revolution. Inne i hjärtat står det sunni, kristen, kurd, shia, druz eller alawit

Revolutionen som började i mars 2011 fortsätter mot Baath-regimen ledd av diktatorn Hafez al-Assad från november 1970 och av hans son Bashar sedan hans död i juni 2000.

Med våld och genom skoningslöst förtryck kunde den styrande klanen befästa en militär-polis diktatur som under mer än fyrtio år krossade varje antydan till motstånd eller självständig verksamhet. Denna diktatur vilar på lojalitet till statsapparaten, är baserad på familjen och regionala och även religiösa band, och utbredd korruption. Den bygger också sina organiska förbindelser med bourgeoisin och alla religiösa eller konfessionella hierarkier.
 
Den nyliberala socioekonomiska politiken, påskyndad av det våldsamma förtrycket av varje folklig eller arbetarklassprotest sedan början av 2000-talet, har haft förödande effekter: kapitalets andel av BNP steg till 72 procent 2005, över en tredjedel av befolkningen sjönk under fattigdomsgränsen (mindre än 1 dollar om dagen) och nästan hälften lever runt gränsvärdet ($ 2 eller mindre per dag).
 
Detta är en genuin folklig revolution, de drivande samhällskrafter är arbetarna och mer allmänt de utarmade skikten i städerna och på landsbygden. Dessa krafter har kunnat skapa, trots upprörande våld av regimen, ett folkligt väpnat motstånd, i grymt känd avsaknad av ett revolutionärt politiskt ledarskap. De har skapat strukturer för självorganisering och samordningsorgan, liksom embryon av självstyre, kommuner och civila rådgivningsbyråer. Dessa former av styrning och administration underifrån är mer utvecklad i den syriska revolutionen än i någon annan process i länderna i regionen.
 
Följande dokument är en del av en publikation om de aktuella erfarenheterna av lokala råd, som publicerades i nummer 13 av tidningen Al Khatt Al Amami ("The Front Line") utgiven av den Revolutionära Vänstern i Syrien. Några av artiklarna är hämtade från webbplatsen för den kritiska demokratiska oppositionen Zaman Alwasl, etablerad i Homs under 2005.
 
Röda Malmö kommer i fem följande avsnitt att återge resten av denna intressanta artikeln om erfarenheter av lokal revolutionär självorganisering i den syriska revolutionen.
 

Inga kommentarer: