torsdag 25 juli 2013

Tågolyckan: Det kan hända i Sverige

....bristerna måste åtgärdas
 
Tågsäkerhetsforskaren Rebecca Forsberg vid Umeå universitet menar att tågsäkerheten brister på flera punkter och att vi kommer att se allt fler tågolyckor i framtiden om inte bristerna åtgärdas. Hon menar att ett stort antal allvarliga tillbud redan förekommit.
 
Sen åttiotalet har antalet tillbud och olyckor i världen ökat kraftigt. Allt fler passagerare och större mängder gods transporteras än någonsin. Vagnar görs allt lättare för att möjliggöra högre hastigheter. Vid olyckor flyger människor och gods omkring som i en torktumlare och skadorna förvärras.
 
Forsberg intervjuas i kväll i tv4: Det kan hända i Sverige
 
Infrastrukturen är kraftigt eftersatt samtidigt som tågtrafiken ökar. Det krävs att avregleringarna stoppas, att underhållet förbättras och att investeringarna ökar. Några som krävt detta länge är Tågupproret.

SR SR2 SvD SvD2 SkD Intressant Bloggar om olyckor, tågkaos, kollektivtrafik, samhälle, politik,

Inga kommentarer: