fredag 19 juli 2013

V eller SP?

...två väldigt olika program
 
Jag läser Vänsterpartiets program. Det är mycket jag kan hålla med om i beskrivningarna av kapitalism, patriarkat, tillståndet i världen och klimat- och miljöhoten. Samma sak gäller allehanda reformkrav som förs fram. Inte minst gäller det ett sådant krav som sex timmars arbetsdag. Det gillar jag skarpt.
 
En central formulering är "Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti, på ekologisk grund". Detta kan väl sägas vara allmängods inom vänstern i Europa och i världen idag. Ändå är det något viktigt som fattas mig när jag läser igenom (v):s program.
 
"Införandet av socialismen kräver kapitalismens avskaffande", står det på ett ställe i programmet, men ingenstans finns någon strategiskt framkomlig väg för detta. På en annan plats menar man att "marxistiska....teorier är viktiga politiska verktyg", men tyvärr används inte marxismen i den mest grundläggande frågan, nämligen analysen av staten.
 
Det som istället växer fram är bilden av ett nätt litet reformprogram som steg för steg tränger tillbaka kapitalismen och leder till socialismens seger i den svenska sörgårdsidyllen. Kodordet är att "fördjupa demokratin".
 
Med den borgerliga statens hjälp ska folkmakten byggas ut. I själva verket är strategin hämtad från socialdemokratiska "folkhemmet", som ju var ett samhälle toppstyrt av en arbetarbyråkrati i klassamarbete med storfinansen. V:s program är märkligt tyst när det gäller socialdemokratin.
 
"Ingen socialistisk samhällsutveckling är tänkbar utan styrkan i en välorganiserad arbetarklass", står det i programmet, men ändå är det som om dessa organiserade massor bara är till för att backa upp de parlamentariska ledarna, inte för att utveckla arbetarklassens självverksamhet och egenmakt.
 
Helt andra perspektiv öppnar sig när jag läser Socialistiska Partiets program, grundsatserna. Här får jag bekräftat just det jag menar: "Förutsättningen för den socialistiska hushållningen reduceras i sista hand till en enda: de arbetande människornas makt. Förstatliganden, kooperativ verksamhet, löntagarägda företag osv. inom ramen för borgerlighetens politiska och ekonomiska herravälde förändrar inte i grunden villkoren för samhällets utveckling. De statliga eller kooperativa företagen tvingas agera på kapitalets marknadsvillkor och drivs därmed i riktning mot samma blinda vinstjakt...
Även den stora offentliga servicesektorn förvrids av det existerande klassamhällets maktförhållanden..."
 
Här finns också en klar och redig analys av staten: "Staten är ingalunda "vi alla" eller en neutral institution ovan samhällets klassförhållanden. Tvärtom har den formats för att garantera den existerande maktordningen och skydda dess ledande klassintressen...."
 
På det här avgörande området visar Vänsterpartiets program upp ett svart hål. Det är elementär, grundläggande marxistisk ABC, men (v) pläderar varmt för en värnpliktsarmé i den kapitalistiska statens tjänst i sitt program.
 
Men Socialistiska Partiets program är kristallklart: "För att hävda arbetarbefolkningens makt måste denna borgerliga överhetsstat ersättas av de arbetande människornas egen demokratiska och decentraliserade statsmakt. Ett sådant demokratiskt och centraliserat arbetarstyre är inte bara moraliskt berättigat, därför att det äntligen ger befolkningsmajoriteten beslutsmakten. Det är också nödvändigt för att den socialiserade ekonomin ska fungera, så att det verkligen blir människornas behov som styr ekonomin. Istället för att hålla folket på avstånd från besluten och överlåta politiken åt en avskild yrkes- och tjänstemannakår är förutsättningen för de arbetandes statliga makt den motsatta. Den folkstyrda arbetarstaten måste bygga på de djupa ledens engagemang, självverksamhet och förtroende".
 
Arbetarråd och självförvaltning lyfts fram som medel för att övervinna kapitalismen och utvidga demokratin.
 
Två väldigt olika perspektiv på socialistisk omvandling av av den svenska och globala kapitalismen. Läs och studera själv:
 
 
 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Samtidigt som man kräver sex timmars arbetsdag kräver man också rätt till heltid. Hur går det ihop?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
När sex timmars lagstadgad arbetstid är genomförd då blir det detsamma som heltid.