måndag 29 juli 2013

Vad händer i Kallak?

...tror på framtid med gruvfritt Jokkmokk
 
Polisen för bort aktivister i Kallak. Ett femtontal poliser har varit på plats i Kallak, Jokkmokk idag för att avhysa gruvaktivister som blockerat vägen. Vad handlar detta om? Gruppen Inga gruvor i Jokkmokk presenterar sina uppfattningar så här:
 
"Vår partipolitiskt obundna grupp vänder sig till de som är kritiska till gruvor i Jokkmokk. Primärt kommer hotet från den brittiska prospektören Beowolf Mining och dess helägda Jokkmokk Iron Mines AB. Det gäller en 350 meter djup järnmalmskropp mellan Randijaur och Björkholmen fem mil väster om Jokkmokk.

Vid sjön Gállokjávrre, nära Parkimagasinet, provborrar bolaget. De har också tillstånd att undersöka koppar i området, som sannolikt kommer exploateras när infrastrukturen till Gállok (Kallak) är gjord.

Sommaren 2013 schaktade bolaget upp sex stycken 60 meter långa gravar för att kunna provbryta. En helt onödig åtgärd eftersom malmkroppen redan är analyserad utifrån flera kilometer borrkärnor. Provsmältningen sker 80 mil bort i Outokumpu i Finland. Den är troligen ett led i prospektörens ambition att höja värdet på "sin" fyndighet. Kanske smälta och gjuta en hammare eller en staty av Kallakmalmen som spekulanterna kan se och känna på.

Jokkmokk Iron Mines är endast ett prospekteringsföretag men ger sken av också bli det faktiska gruvbolag som kommer spränga, anrika, transportera bort järnmalmen och bidra med hundratals jobb - på samma sätt som exempelvis Northland Resources i Pajala gjorde.
Det är en effektiv manipulation som hjälper bolaget att få kommuninnevånare och kommunledning på sin sida. Ett faktum som också det hjälper bolaget att höja värdet på "sin" fyndighet så mycket det bara går.

När miljökonsekvensutredningen har gått igenom kan Beowulf Mining sälja brytningsrätten till det gruvbolag som betalar bäst från exempelvis Kina. Endast ett fåtal Jokkmokkare kommer att få jobb i verksamheten. Jokkmokkarna och skattebetalarna kommer däremot att få dras med att sköta giftiga slamdammar för eviga tider.

En brytning av ett gigantiskt dagbrott i Gállok (Kallak) blir förödande på många sätt:
 
- Byn Björkholmen upphör att existera

- Urfolket samernas rätt till sina marker sätts än en gång ur spel

- Renskötseln i området riskerar slås ut

- Laponia hotas när renskötseln försvåras

- Lokalbefolkningens möjligheter till försörjning av kött, fisk, örter, bär och svamp försämras för tid och evighet

- Jokkmokks trovärdighet som natur- och kulturkommun urholkas

- Vattnet förgiftas. Hela Luleälven som vattentäkt äventyras, gäller också för Luleås 75 000 invånare

- Sprängningar med upp till 700 ton sprängmedel åt gången riskerar dammen i Parki kraftstation och alla andra dammar nedströms Luleälven, med risk för människoliv

- Jokkmokks luftkvalité försämras

- Ökad trafik ger mycket allvarliga konsekvenser för bofasta, semesterfirare, turister, renar och annat vilt

I sedvanlig kolonialistisk stil kommer vinsterna från gruvbrytningen försvinna ut från kommunen och länet, troligen också ut från landet.

Vi tror på en framtid med ett gruvfritt Jokkmokk!"
 
 

Urbergsgruppen

Urbergsgruppen på facebook

SvD AB SR SR2 Intressant Bloggar om miljö, natur, ekosocialism, naturtillgångar, samhälle, politik,
 

1 kommentar:

Anonym sa...

DET ÄR DAGS ATT STOPPA UTFÖRSÄLJNINGEN AV DEN SVENSKA BERGGRUNDEN!
Kortsiktig rovdrift som smörjer med arbetstillfällen - i regel bara 20 år. Vad är det i jämförelse med all den natur som tas ifrån folket - inte bara från oss som lever idag, utan för många generationer framåt. . . .
Hälsa kommunpolitikerna att om de inte lyssnar på er så kommer vi från hela Sverige till Kallak för att lugnt men ENVIST stötta er i kampen