måndag 29 juli 2013

Vår röda international

...vår röda international

- Föddes i kamp mot stalinism och fascism
- Ett världsparti som finns i fler än femtio länder
- En öppen icke-sekteristisk rörelse

När man går med i Socialistiska Partiet går man inte bara med i ett litet radikalt svenskt vänsterparti, man blir också medlem i ett världsparti. SP är nämligen den svenska sektionen av Fjärde Internationalen. Den fjärde eftersom de andra tre försvann - genom politisk abdikation eller organisatorisk kollaps.
Fjärde Internationalen föddes på 1930-talet, vid den mörkaste tiden under tjugonde århundradet. Stalinismen hade tagit makten i Sovjetunionen och i alla de kommunistiska partierna i utlandet. Fascistiska eller auktoritära regimer hade makten i en lång rad europeiska och andra länder.
 
Fjärde internationalens medlemmar fick offra mycket, eftersom man aldrig gjorde någon deal med de styrande i världen. Man höll hårt på sitt dubbla motto: demokratisk "frigörelse av arbetarna kommer att vara deras eget verk" och internationalism "socialismen kommer att vara internationell, eller så kommer den inte att existera."
 
 
Idag finns Fjärde Internationalen i mer än femtio länder över hela världen. Allt ifrån det Revolutionära Arbetarpartiet på Filippinerna, över NSSP på Sri Lanka till Europa där fjärde internationalens medlemmar återfinns inom breda partier som NPA i Frankrike och Enhedslisten i Danmark. FI finns på flera håll i Latinamerika. Kontakter har upprättats med Labour Party i Pakistan.
 
Varhelst det finns exploatering och förtryck, finns motstånd och kamp. Denna ständiga kamp får sin fulla kraft när den bär perspektivet av en socialistisk frigörelse för mänskligheten. Den kommer att ha en chans att lyckas om och när de mest medvetna och energiska militanta grupperna enas i ett revolutionärt socialistiskt parti, som diskuterar, reflekterar, agerar och slår rot hos de arbetande massorna.
 
 
Fjärde Internationalen har en mycket bred historisk, teoretisk och praktisk grund. Det finns en kontinuitet med den socialistiska vänster som fanns före första världskriget och den demokratiska kommunistiska vänster som fanns efteråt.  Vi  identifierar vi oss med Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, VI Lenin, Alexandra Kollontay,  Gramsci , Leo Trotskij och en lång rad andra som har berikat vår analys och teoretiska arbete inkluderande vår ledande kamrat Ernest Mandel, som avled 1995.
 
Vår organisation kännetecknas av ett öppet, kritiskt närmande till den marxistiska teorin. Vi lever i en värld baserad på exploatering och förtryck, ojämlikhet och social orättvisa. Arbetarklassen är den sociala kraft som är kapabel att störta kapitalismen och leda hela samhället mot frigörelse. Men, mer än någonsin, fungerar den proletära rörelsen i samband med andra sociala rörelser: feministiska, ekologiska, anti-rasistiska, solidaritetsrörelser osv.

 
Stalinismen har försvunnit och socialdemokraterna har gått över till nyliberalismen. Detta lämnar ett stort utrymme till vänster. För att fylla detta tomrum, och gå framåt, behöver vi praktiskt samarbete och uppriktig debatt mellan alla antikapitalistiska strömningar, trots deras olika historiska ursprung. Sådant samarbete är möjligt och absolut nödvändigt. I en sådan icke-sekteristisk, radikal anda av enighet förbereder sig Fjärde Internationalen för den kamp som nu växer över hela världen. Förena dig med oss!
International Viewpoint - organ för Fjärde internationalen
Veckotidningen Internationalen
Kontakt med SP-Malmö: ronnyakerberg@gmail.com
 

Inga kommentarer: