fredag 5 juli 2013

Vem behöver folkpartiet?

...blir det äktenskap med Stefan Löfvén?
Kommer Björklund att krypa ner i den socialdemokratiska sänghalmen?
 
Förr var folkpartiet frisinnade. Man benämnde sig själva som socialliberaler och sade sig vilja kombinera frihet med social rättvisa. Marknaden skulle balanseras med omsorg om de svagaste.

Ja, så lät det då. I dag är partiet inte så snällt längre (om det nu varit det). Man sa till och med en tid att man gjort upp med "snällismen". Nu är det den elake major Björklund som styr och ställer och utdelar ris för att disciplinera.
 
Nu profilerar man sig högerut och framstår som mer konservativa och nyliberala än moderaterna. Eleverna ska disciplineras, mätas, betygsättas och utvärderas på längden och tvären. Mer resurser till skolan är bara trams.

Invandrare och flyktingar ska disciplineras. Med språktest och annat. Dessa människor är ju ett problem och vill ingenting utan piskan. Ungdomar måste också disciplineras. Med ungdomslöner. Annars får de för sig att de ska ha lika betalt för samma arbete. 
 
Så där låter det hela tiden från major Björklund. När han inte pratar om Natoanslutning eller utbyggnad av kärnkraften.
 
Det är många tankar från det förgångna som lanseras. Bakåtsträvare. Men inte blir det några valresultat i nivå med dem som folkpartiet hade förr. Femtiotalet var glansperioden med närmare 25 procent av rösterna. I förra valet fick fp 7 procent av rösterna, en av de lägsta siffrorna någonsin.
 
Det är för tidigt än så länge att räkna ut folkpartiet. Ett borgerligt parti, som försvarar storfinansens intressen. Osvikligt lierat med kapitalismen. Borde reduceras. För hur många är det egentligen som behöver folkpartiet? Kommer socialdemokraterna att behöva folkpartiet? Hemlig FP-rapport visar på dragning mot S.

AB: Betyg från första klass
 
 
 

Inga kommentarer: