måndag 5 augusti 2013

Apotekens vinstjakt är en fara

...privatiseringen försämrar verksamheten
Fullgod apoteksverksamhet - ett minne blott
 
Ett av världens effektivaste system för att hantera och sälja medicin blev sämre med den så kallade "apoteksreformen". I samband med avregleringen blev det chockhöjning av priserna på trettio av de mest sålda medicinerna. Sen minskade tillgängligheten på läkemedel, vilket kritiserades av både pensionärsföreningen PRO och patientföreningen RSMH.
 
I dag skriver företrädare för Farmaciförbundet att apoteksägarnas vinstkrav är en fara för patient-säkerheten:
 
"När antalet öppenvårdsapotek ökade rekord­snabbt skedde utbyggnaden på bekostnad av apotekens kärnverksamhet som är receptexpedieringen. Genast kom vittnesmål från kunder som inte kunde få sina ordinerade mediciner expedierade därför att de inte fanns i lager.
 
Inte heller kunde apoteksaktörerna längre hålla den gamla 24-timmarsregeln, som innebär att läkemedlet ska levereras till kunden inom 24 timmar om det inte finns i lager.
 
Bakom dessa och flera andra problem i apotekssektorn ligger kravet på vinstmarginaler hos de privata ägarna. Andra problem beror på felaktigt utformade regler för den nya branschen."

Skribenterna påpekar också att Farmaciförbundet har dokumenterat apoteksreformens utfall genom två olika undersökningar varje år sedan omregleringens start 2010. I den ena, arbetsmiljöbarometern, såg man hur stress och låg bemanning inte bara lett till allvarliga hälsobesvär hos personalen utan också en stark oro för patientsäkerheten. I den andra, kompetensbarometern, ger resultaten en bild av eftersatt kompetensutveckling och brist på tid för att hålla sig à jour med läke­medelsutvecklingen.
 
I en alldeles färsk arbetsmiljöbarometer från i sommar säger över hälften av personalen att de inte har tillräckligt med tid för att ge kunden individuella råd om läkemedelsanvändning.
 
Det är uppenbart att kraven på vinstmaximering är på direkt kollisionskurs med såväl personalens som kundernas intressen. Farmaciförbundets krav på ökad bemanning, planerad kompetensutveckling på betald arbetstid, förbud mot tidsbegränsning vid receptexpediering och förbud mot kampanjartad merförsäljning i samband med receptexpediering är både rimliga och nödvändiga.
 
Dock tror jag att problemen med apoteken inte kan få någon tillfredsställande lösning förrän de återförstatligas. På område efter område ser vi hur den ideologiskt betingade privatiseringspolitiken gör saker och ting sämre för medborgarna.
 
 
 
Bloggat: Svensson,
 
 

1 kommentar:

Anonym sa...

Att Apoteksavregleringen har blivit en av de många Klavertramp som genomförts av Alliansregeringen är inget nytt...!
Göran Hägglund (kd), kom fram nu och förklara för Svenska Folket, på vilket sätt Apoteksavregleringen skulle göra att det blev bättre,,, skynda dig innan du åker ur Riksdagen,,,för gott 2014..!?

T Lindholm