måndag 19 augusti 2013

Egypten: Ner med militärstyret

... ned med Al-Sisi, ledaren för kontrarevolutionen!
Militärens plan är att likvidera den egyptiska revolutionen

Den blodiga upplösningen av sit-ins i Al-Nahda Square och Raba'a al-Adawiyya är ingenting annat än en förberedd massaker. Den syftar till att avveckla det muslimska brödraskapet. Men det är också en del av en plan för att likvidera den egyptiska revolutionen och återställa den militära polisstat som rådde under Mubaraks regim.

De revolutionära socialisterna försvarade inte Mohamed Mursis regim och Muslimska brödraskapet under en enda dag. Vi var alltid i främsta ledet i motståndet mot denna kriminella, misslyckade regim som förrådde målen för den egyptiska revolutionen. Den skyddade även pelarna i Mubaraks regim och dess säkerhetsapparat, väpnade styrkor och korrupta affärsmän. Vi deltog starkt i den revolutionära vågen den 30 juni.
 
Inte heller försvarar vi för en enda dag sit-ins av Brödraskapet och deras försök att få tillbaka Mursi till makten.

Men vi måste sätta dagens händelser i sitt sammanhang, vilket är användningen av militären för att slå sönder arbetarnas strejker. Vi ser också utnämningen av nya provinsguvernörer - till stor del hämtade från resterna av den gamla regimen, polisen och militära generaler. Sedan finns det politiken från General Abdel Fatah al-Sisi regering. Den har antagit en färdplan tydligt fientlig till de mål och krav som rests av den egyptiska revolutionen, som är frihet, värdighet och social rättvisa.

Detta är ramen för den brutala massakern som armén och polisen begår. Det är en blodig generalrepetition inför likvideringen av den egyptiska revolutionen. Det syftar till att bryta den revolutionära viljan hos alla egyptier som hävdar sina rättigheter, oavsett om det är arbetare, fattiga, eller revolutionär ungdom, genom att skapa ett tillstånd av skräck.
 
Dock är reaktionen från Muslimska brödraskapet och salafisterna att attackera kristna och deras kyrkor, ett sekteristiskt brott som endast tjänar kontrarevolutionens krafter. De smutsiga försöken att skapa ett inbördeskrig, där egyptiska kristna kommer att falla offer för det reaktionära Muslimska brödraskapet, är Mubaraks stat och Al-Sisi medskyldiga, som aldrig en enda dag försvarade kopterna och deras kyrkor.

Vi står fast mot al-Sisi s massakrer och mot hans fula försök att avbryta den egyptiska revolutionen. För dagens massaker är det första steget på vägen mot kontrarevolutionen. Vi står med samma fasthet mot alla attacker mot Egyptens kristna och mot den sekteristiska kampanj som endast gagnar Al-Sisi och hans blodiga projekt.
 
Många som beskrev sig själva som liberaler och vänsteranhängare har förrått den egyptiska revolutionen, ledd av dem som deltog i Al-Sisi regering. De har sålt martyrernas blod för att rentvå militären och kontrarevolutionen. Dessa människor har blod på sina händer.

Vi, de revolutionära socialisterna, kommer aldrig att avvika för ett ögonblick från vägen för den egyptiska revolutionen. Vi kommer aldrig att kompromissa om rätten för revolutionära martyrer och deras rena blod: de som föll när de konfronterade Mubarak, de som föll när de konfronterade det militära rådet, som föll när de konfronterade Mursi-regimen, och de som faller nu när de konfronterar al-Sisi och hans hundar.
 
Ner med militärstyret!

Nej till återkomst av den gamla regimen!

Nej till återkomst av brödraskapet!

All makt och välfärd till folket
 
Revolutionära Socialister14 aug 2013
 
Artikeln hämtad från International Viewpoint
 
 

Inga kommentarer: