torsdag 15 augusti 2013

Ekologi: Det första steget

...i kampen för ekosocialism
Tillsammans ta över klotet för att frigöra det och oss ur kapitalismens grepp

Eftersom ett ekologiskt rationellt samhälle är oförenligt med kapitalismen, får vi det inte utan strid. Varje kamp har sina speciella förutsättningar, men några generaliseringar är möjliga.

Ekologi behöver inte behandlas som en separat fråga som skall föras in i andra rörelser. Eftersom alla aspekter av samhället är en del av relationen med naturen, har alla kamper en ekologisk dimension, och eftersom ett hållbart samhälle och ett socialistiskt samhälle är oskiljaktiga, hör ekologiska krav hemma i alla kamper.
 
Det kan man se exempel på i de olika kamper som förs av bilarbetare i Detroit, som har krävt att stängda bilfabriker konverteras för att producera bussar mm, motstånd mot nedskärningar i kollektivtrafiken i Pittsburgh, i kamperna i Appalacherna till försvar av arbetarsamhällen som hotas av kolbrytning (genom sprängning av bergstoppar, red.), ursprungsbefolkningar och jordlösas kamp som får utbrott runt om i världen.


När vi som revolutionärer engagerar oss i själva striderna, måste vi upprätthålla en svår och motsägelsefull balans. Vi måste gå med i striderna för ekologiska reformer, men inte hänge oss åt illusioner om att kapitalismen med dessa reformer kan förhindra en miljökatastrof.
 
Även om det är en komplicerad fråga som endast kan besvaras av framtida erfarenheter, så kan ett revolutionärt ekosocialistiskt program - en uppsättning politiska ståndpunkter, som vi gör för att presentera vår vision om en bättre värld och för att främja och förena olika politiska kamper - hjälpa oss att upprätthålla denna balans genom att knyta de omedelbara kraven samman med en revolutionär syn.

Som grundläggande elementen i ett ekosocialistiskt program ingår krav om t ex en sammanhållen och heltäckande kollektivtrafik och en kortare arbetsvecka, men också krav på ett stopp för alla amerikanska krig, arbetarkontroll över produktionen, annullering av tredje världens skuld och kompensation till tidigare kolonier genom stöd för en ekologiskt sund utveckling, suveränitet för ursprungsbefolkningar, mark till jordlösa och expropriering och demokratiskt styre av det kapitalistiska jordbruket. Det kommer också att innehålla särskilda ekologiska krav såsom en omstrukturering av industrin bort från fossila bränslen.
 
Övergångskrav som dessa kan vara en del av ett deklarerat revolutionärt program för ett samhälle som gör sig av med klassexploatering och förtryck av kvinnor, färgade och andra förtryckta grupper, och som satsar för att komma till rätta med ämnesomsättningen mellan samhälle och natur.

Därför är revolutionär marxism inte bara kompatibel med ett övergripande svar på den ekologiska krisen, utan en förutsättning för ett sådant svar. Detta kräver att vi överskrider arvet från stalinismen och socialdemokratin (vilka hyllar gröna hänsyn i ord, men är ovilliga att utmana kapitalismen) och att vi återuppbygger den internationella revolutionära traditionen.
 
Det skulle vara alltför lätt att hänge sig åt katastrofism när den ekologiska krisen förvärras. Men vi måste inse att även om det fortsätter att bli värre, kommer det inte att finnas ett särskilt ögonblick då allt tvättas bort, det kommer fortfarande finnas exploatering och förtryck, och vi kommer fortfarande att behöva kämpa för den bästa värld vi kan , även om de ekologiska gränserna för den snävas in.

Vi måste integrera en förståelse för den nya ekologiska verkligheten med den revolutionära marxistiska förståelsen av hur det mänskliga samhället - inklusive deras förhållande till naturen - utvecklas och att kämpa så gott vi kan, på grundval av detta. Uppgiften är enorm, men vi har en rik inspirationskälla i mer än 150 år av revolutionär erfarenhet inom arbetarklasstraditionen.
 
Detta var sista avsnittet av en artikel om behovet av en ekosocialistisk vision. De tidigare delarna kan du läsa här:


 

Inga kommentarer: