lördag 10 augusti 2013

En grön vänster?

...vänstern behöver en ekosocialistisk vision

Marxismen har kallats produktivistisk och miljöfientlig. Men "utvecklingen av produktiv-krafterna" betyder inte nödvändigtvis större materiellt överflöd eller tyngre ekologiska fotavtryck. Ett socialistiskt samhälle kommer att ge oss frihet att leva ett meningsfullt, mindre förbrukningscentrerat liv.

Den ekologiska krisen är det tydligaste möjliga exempel på att revolutionär förändring är både nödvändig och möjlig. Endast en radikal omvandling av grundläggande sociala förhållanden kan förhindra att krisen får de värsta möjliga konsekvenser. Den ekologiska krisen erbjuder trots sina överväldigande och skrämmande dimensioner en språngbräda för att vitalisera den internationella revolutionära rörelsen.
 
Hittills har de svar som socialister kommit med till den ekologiska krisen, till stor del varit otillräckliga. När vi talar om den ekologiska krisen, har vi socialister ofta varit oförmögna att integrera den i vår övergripande analys av utvecklingen av det borgerliga samhället och möjligheten till revolution.

Ibland behandlas denna kris som en extern faktor i förhållande till vår teori och politik, vilket kan göra diskussioner om sådant som den ekonomiska krisens orsaker irrelevanta om 30 år, men har inte mycket att göra med vår praxis idag. Andra gånger förhåller sig socialister faktiskt till själva krisen, men endast som en extra kritikpunkt av kapitalismen - som ännu en illustration av varför kapitalismen inte kan leverera lösningar - utan att integrera en förståelse för den ekologiska krisen och dess konsekvenser i vårt eget revolutionärt program och visioner.
 
I avsaknad av ett välformulerat socialistiskt svar på den ekologiska krisen, har det funnits alla möjliga andra politiska åtgärder, varav de flesta mer eller mindre lägger ansvaret för att hantera krisen på den enskilde individen. Radikalt sinnade människor säger ofta att människor i utvecklade länder måste anpassa sig till en lägre levnadsstandard (inga bilar, tv-apparater, kött ...) för att hantera krisen. Men det övertygar knappast många arbetare att kämpa för miljön med kravet att arbetarklassen ska ändra livsstil när den kapitalistiska krispolitik i förväg skär ner på levnadsförhållanden, och vad mer är: Det är varken ett tillräckligt eller ett korrekt svar på krisen.
 
Denna artikel fortsätter med ytterligare fyra avsnitt. Det är en översättning av en artikel från danska Socialistisk Information.
                                                                                     

1 kommentar:

Maria Ehn sa...

En intressant text som visar på nödvändigheten att förena krav på förändring mot större rättvisa med ett hållbart ekologiskt samhälle.