lördag 17 augusti 2013

I Högerns Sverige

...växer klyftor, kaos och orättvisor
Mot allt mera oreda, dåligheter och otrygghet...
 
Mindre pengar till elever som behöver stöd, läser jag idag på SR:s sida. Strax före terminsstarten kommer besked om minskade anslag till Stockholmsskolor för elever som behöver särskilt stöd. Detta sker även på andra orter.
 
Upprörande, men knappast förvånande. Oavbrutet pågår nedrustningen av välfärden. Igår var det nya protester mot nedskärningarna inom sjukvården i Skåne. Samtidigt med nedskärningarna plockar det privata vårdbolaget Attendo ut en miljard, vilket möjliggör för ägarna att få en rejäl utdelning.
 
Enligt Arbetsförmedlingens senaste statistik är 395 000 personer arbetslösa i dag. Det motsvarar 8,4 procent av arbetskraften. Samtidigt blir de långtidsarbetslösa allt fler. Vid slutet av juli hade 139 000 personer varit arbetslösa i minst ett år – en ökning med 5 000 personer på ett år. Genom att successivt höja trösklarna till de sociala försäkringarna, hamnar fler utanför systemen. Inget glädjebudskap precis.
 
Av de som har ett jobb konfronteras allt flera med sifferlösa avtal och lönekaos. Individuella löner gör chefer och arbets­givare mäktigare och löntagarna mer beroende. Man får betala ett högt pris för lönekaoset.
 
I Högerns Sverige växer klyftorna, kaoset och orättvisorna. Inte konstigt att Alliansen tappar i ny mätning. Socialdemokraterna är inte mycket bättre eftersom de tagit till sig så mycket av Moderaternas politik. Bättre att lita till egna krafter, organisera protesterna underifrån och göra som vi socialister: Kämpa för välfärden.
 
 
 

6 kommentarer:

Anonym sa...

Och då står vi där igen,hur påverkas arbetslösheten av en stor invandring av folk som inte får ett jobb innan de lär sig svenska och skaffar sig nödvändiga kunskaper och erfarenheter? Det säger sig själv att det tar många år och under tiden handlar det om bidragsförsörjning, nog kan du väl se ett samband med resurser till välfärden? Det borde du kunna eftersom du räknar på hur sänkta skatter påverkar.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Det är inte invandringen som kostar utan arbetslösheten. Och arbetslösheten beror på högerpolitiken och ett dåligt fungerande ekonomiskt system.
Ska vi följa ditt resonemang så är en infödd svensk en betydligt större "försörjningsbörda". Han/hon ska ju först växa upp och gå skola och drar en massa pengar innan han/hon kan börja jobba i 20-25-årsåldern.
Invandringen är ekonomiskt sett en ren vinst för folkhushållet. Det som ställer till det är högerpolitiken, som förvägrar så många människor möjligheten att få ett jobb.

Anonym sa...

"Invandringen är ekonomiskt sett en ren vinst för folkhushållet"

Varför vill då Växjös,Södertäljes,Trollhättans och Borlänges politiker minska invandringen?

"Det är inte invandringen som kostar utan arbetslösheten"

Återigen,är det gratis att försörja alla de som kommer hit och måste leva på bidrag innan de är anställningsbara? Det är ju larvigt att du ska förneka att det tar resurser från välfärden.

"Ska vi följa ditt resonemang så är en infödd svensk en betydligt större försörjningsbörda"

Okej,och eftersom invandrare generellt föder fler barn än infödda svenskar så betyder det att de kostar ännu mer. Håller du med?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Nej, du har fel. Invandrare bidrar mer till ekonomin, både i de företag där de jobbar, och genom den skatt de betalar. Även om det tar tid att komma in i arbetslivet.
Men åter igen, det stora problemet är arbetslösheten som stänger människor ute.
Det vill inte politiker i etablissemanget inse, naturligtvis, de är ju en del av systemet.
Du förstod inte ironin när jag skrev om "försörjningsbörda" för barn. På sikt är alla, även i snävt ekonomiska termer, tillgångar. Det gäller alla barn, oavsett ursprung. Och det gäller även vuxna invandrare.
Människor tar inte resurser från välfärden, de är resurser och välfärden är till för oss alla.

Anonym sa...

Jag ser att du som vanligt inte svarar på varför många kommunpolitiker hävdar att invandringen raserar ekonomin. Vill du eller kan du inte?

"På sikt är alla tillgångar"

Nej,så är det naturligtvis inte. En arbetslös person med många sjukdomar kostar mycket mer än vad han/hon bidrar med.

"Människor tar inte resurser från välfärden"

Vad bra,gäller det alltså också riskkapitalister?

Sysselsättningsgraden för invandrare är 54%. Lägg till kostnader för overrepresentation i brottslighet, och att de tar mer välfärdsresurser i anspråk än infödda svenskar i form av sjukvård osv,så är det en gåta hur du får det till en vinst. Kan du inte redogöra för hur du kommer fram till den slutsatsen?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Jo, jag svarade på frågan om kommunpolitikerna, men i din förblindning så såg du det inte ens.
Politiker skyller på invandring när det i själva verket handlar om en felaktig ekonomisk politik som skapar arbetslöshet.
Vitsen med en gemensam välfärd är just att vi inte håller på och granskar vem som "bidrar" och vem som "kostar". Sjukdom kan drabba oss alla.
En arbetslös person kostar inte, det är arbetslösheten som kostar - det handlar om ett fel på samhället och den bedrivna politiken.
Även riskkapitalister har full tillgång till gemensam välfärd. De "tar" inget när de använder sjukvård som är en rättighet för oss alla som medborgare.
Det är först när högerpolitiken skapar möjlighet till privat vinst av skattemedel som kapitalister kan tära på våra gemensamma tillgångar.
Överrepresentation i brottslighet spelar ingen roll. Det är så få människor detta rör sig om, vare sig man är infödd eller inte. Skillnaden beror på att fler invandrare tillhör arbetarklass (kriminaliteten är högre där) och på diskriminering i rättssystemet.
Sysselsättningsgraden för utrikes födda är lägre (inte så låg som du anger), men minskar i förhållande till inrikes födda.
Skillnaden förklaras till stor del med att invandrare är de första som kastas ut när det blir kris. Systemfel hos det ekonomiska systemet, kapitalismen.