lördag 31 augusti 2013

Lundsberg: Fostran av eliten

...genom sadistisk "kamratfostran"
Det "finns inga klasskillnader" i Sverige - men ändå är det "klasshat mot Lundsberg"
 
Hysteriska röster höjs från överklassens led över stängningen av Lundsbergs internatskola. Än hävdas det att det inte finns några klasskillnader i Sverige (för att försvara det egna reviret av överklasskola) och än hävdas det att det är klasshat som ligger bakom "hetsen" i media.
 
De vet inte riktigt hur de ska ha det i sin upprördhet. Själva sakfrågan går dem rakt förbi, eller rättare sagt, den vill man inte se. Bakgrunden är att Lundsbergs skola inte lever upp till skollagens bestämmelser. Skolan har enligt 6 kap. 10 § skollagen en skyldighet att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling.

Skolinspektionen har under en lång tid haft en pågående tillsyn mot Lundsbergs skola med anledning av anmälningar gällande kränkande behandling. Stiftelsen Lundsbergs skola har också tidigare vid två tillfällen förelagts att avhjälpa bristerna, varav ett vid vite.

Stiftelsen Lundsbergs skola har dock inte visat förmåga att åtgärda problemen. Nya fall av allvarliga kränkningar har ägt rum. "Elevernas skolmiljö vid Lundsbergs skola präglas inte av trygghet och studiero och elevernas säkerhet kan inte garanteras", skriver Skolinspektionen.

Skolor som Lundsberg borde vara historia vid det här laget. De är ett eko från ett svart förflutet. Internatskolans anda ska fostra makthavare: "Inspirationen till den sadistiska kamratfostran vid bland annat Lundsberg som just nu debatteras flitigt kommer från engelska elitskolor som Eton. Syftet var där att skapa framtidens makthavare. De svagare skulle foga sig under tystnad – och de allra svagaste sållas bort".

HD: Idel ädel tadel

Svt: Riksinternaten slipper betala tillbaka


Bloggat: Svensson,
 
 

Inga kommentarer: