måndag 12 augusti 2013

Miljö: Ett meningsfullt liv

...i ett demokratiskt och hållbart samhälle
 
Vi kan inte i förväg planera alla aspekter av hur ett hållbart samhälle kommer att fungera eftersom det kommer att diskuteras och beslutas demokratiskt. Men i de aspekter som vi kan föreställa oss, blir det tydligt att visionen om ett miljövänligt samhälle överensstämmer med en revolutionär vision för arbetarklassen.
 
I ett ekologiskt hållbart samhälle kommer ekonomin att vara demokratiskt styrd och organiserad för att ge maximal nytta för det allmänna bästa, vilket naturligtvis kommer att omfatta ekologisk hållbarhet. Eftersom ekonomin kommer att struktureras för att främja utvecklingen av den mänskliga potentialen, kommer de tekniska framstegen inom produktionen att användas för att skära ner arbetstiden snarare än att producera mer. Detta kommer att leda till ökad fritid, som vi kan använda för verkligt tillfredsställande aktiviteter och ge oss möjligheter till större variation i hur vi lever våra liv.
 
Ett hållbart och rättvist samhälle kommer också att eliminera skillnaden mellan produktivt och reproduktivt arbete genom att socialisera hemarbetet (t.ex. barnomsorg, matlagning och tvätt) genom skapandet av kooperativ. Det kommer att bli ett mer effektivt sätt att möta människors behov och främja kvinnornas frigörelse genom att bekämpa könsuppdelningen i arbetslivet.

I ett demokratiskt planerat och ekologiskt rationellt samhälle, kommer det att finnas många av de livsstilsförändringar som individualistiska miljöaktivister pekar på som nödvändiga, men de kommer att ske som en del av sociala frigörelseprocesser, inte som ett påtvingat offer eller en moralisk princip.
 
Det kommer att finnas fler parker och sociala samlingsplatser som underlättar samspelet mellan människor. Arbetet kommer att utformas så att människor kan uppleva en närmare anknytning till produktionen av livsmedel och resurser.


Sammantaget ger ett socialistiskt samhälle oss frihet att leva ett meningsfullt, mindre förbrukning-centrerat liv, där vi kan välja att inkludera vissa former av hårt arbete (t.ex. grönsaksodling, vilken är mycket mer arbetsintensiv än jordbruket, men som många människor finner tillfredsställande). Under dessa omständigheter kommer den individuella konsumtionen att falla naturligt till en lägre nivå, utan att någon tvingar de arbetande att sänka sin levnadsstandard.
 
Det kommer definitivt att ske förändringar i vad folk konsumerar i ett hållbart samhälle. Ett ekologiskt sunt jordbrukssystem kommer sannolikt att ge mindre kött och mindre frukt och grönsaker utanför säsongen. Men det kommer att ske till följd av en omorganisation av produktionen inom ramen för en revolutionär övergång, vilket leder till ett bättre liv. Generellt ger ett sådant jordbrukssystemet hälsosammare, billigare och godare mat), så det kommer inte att uppfattas som ett offer.

När allt det är sagt, måste vänsterorienterade också förhålla sig till det faktum att en stor del av världen faktiskt behöver högre nivåer av konsumtion - flera saker. För att leva ett meningsfullt liv behöver miljarder människor i världen säkra livsmedel och vatten, bättre transport- och kommunikationsinfrastruktur och hälsovårdstjänster.
 
I demokratiskt planerade investeringsprogram, kan dessa resurser mobiliseras med olika mer effektiva och ekologiskt hållbara metoder. De kan betalas som ersättningar för det imperialistiska kapitalets utsugning under hundratals år, samtidigt som det måste bli en minskning av industriländernas ekologiska fotavtryck.
 
Utvecklingen av länderna i Syd är inte bara en fråga om politiska principer, det är också en ekologisk nödvändighet. Om människor inte har några säkra försörjningsmöjligheter, kommer de överleva efter bästa förmåga och använda de resurser de har tillgängliga, vilket ofta är mycket miljöförstörande.
 
Ett exempel: "Hundratals miljoner människor använder fortfarande trä och gödsel för uppvärmning, matlagning och belysning. Bara i Indien lever 400 miljoner människor utan tillgång till elektricitet. Fattigdom är en väsentlig orsak till att det röjs så mycket skog i Indien, Afrika och delar av Asien [...] hela världen ska förses med el från förnybar energi och fattigdomen utrotas - det måste vara en del av varje försök att leva hållbart" (Chris Williams: Ecology and Socialism).

För att lösa den globala ekologiska krisen, kan vi göra en enorm förmögenhetsöverföring från kapitalet till de tidigare koloniserade länderna för att finansiera en utveckling, som erbjuder ett tryggt liv för de miljarder människor som av kapitalismen har berövats sina försörjningsmöjligheter.
 
Detta var tredje delen av artikeln om ekosocialistisk vision. De två tidigare delarna kan du läsa här:
Ytterligare avsnitt följer.

SvD DN
Inga kommentarer: