tisdag 13 augusti 2013

Omställning till hållbar produktion

...att återställa en frisk biosfär
...blir möjligt när socialismen frigör samhällets produktivkrafter

Det enda sättet som man kan både utveckla den mänskliga potentialen i världen och regenerera en frisk biosfär är genom utveckling av samhällets produktivkrafter. Kapitalismen hämmar vår förmåga att producera mer effektivt och hållbart, och det kommer ett demokratiskt planerat och ekologiskt rationellt samhälle att kunna göra upp med.
 
Jag har inte utrymme att diskutera alla möjligheter för effektivare produktion, men jag kommer att ge några exempel. I en ekonomi som är inriktad på att tillgodose människors behov, kommer det att finnas många möjligheter att minska avfallet, till exempel genom att ...
minska förpackningar
avskaffande av inplanerat föråldrande i bland annat elektronisk utrustning och maskiner (t.ex. bärbara datorer och mobiltelefoner) så att de håller längre
minska import och export och producera lokalt där det är mest effektivt
avskaffa ett antal branscher som kommer att vara praktiskt taget värdelösa i ett socialistiskt samhälle, till exempel reklam, sjukförsäkring, finansiella tjänster och militären.
 
Även samhällets tekniska bas kan läggas om. Vi kan införa ett energisystem baserat på sol, vind, geotermisk energi och vågenergi. Vi kan omforma stadsområden på grundval av gående, cyklister och kollektivtrafik. Och vi kan styra våra jordbruksmetoder på grundval av ekologiskt jordbruk och permakulturtekniker.
Alla dessa förändringar i produktionen och distributionen av samhällets resurser är möjliga med teknik som finns idag, men kapitalismens strävan efter privat vinst håller oss tillbaka från att genomföra dem.

Detta var fjärde delen av en artikel om behovet av en ekosocialistisk vision. De tre tidigare delarna kan du läsa här:
DN SvD SvD2 SR SR2 SR3 SR4

 

Inga kommentarer: