torsdag 1 augusti 2013

Sverige: Växande klassklyftor

...hela det politiska etablissemanget hjälper de rika att bli rikare
 
I Göteborg kan det skilja nio år i förväntad livslängd, bara mellan två stadsdelar, läser jag idag. I Malmö råder liknande förhållanden: Medellivslängden skiljer sju år stadsdelar emellan. Säkert ser det likadant ut på många håll.

Det handlar om klass, det är en avspegling av klassamhället. Klasskillnader som bara ökar och ökar med den förda högerpolitiken.

I Malmö har 13 procent av unga mellan 16 och 25 varken jobb eller studier. Det är mest i hela landet. I Region Skåne skärs sjukvården ner så att patientsäkerheten inte kan garanteras. Inom skolan nationellt lämnar privata skolbolag tusentals elever på flera orter i sticket sen de kammat hem hundratals miljoner i vinster från skattemedel.
Skojarna lever högt och blir rika. Den rikaste femtedelen av befolkningen äger 87 procent av landets nettoförmögenhet. Den fattigaste femtedelen äger inget, de har bara skulder. Med klassklyftorna ökar också tvång och kontroll.
 
Sverige är det land där klassklyftorna ökar snabbast. Och det blir bara värre. Det är en trend som hållit på i tjugofem års tid – oavsett om det varit borgerliga eller socialdemokratiska regeringar. Det politiska etablissemanget kan vi inte lita på.
 
Förändringen måste komma underifrån, upproret från gräsrötterna måste organiseras.
 
 
Bloggat: Svensson,
 
 

17 kommentarer:

Anonym sa...

jag tror inte man blir lyckligare av att bli rikare o rikare o rikare.
jag har haft perioder i mitt liv då jag tjänat mycket pengar men inte blev jag mer lycklig än vad jag redan är.
jag blir lycklig o glad när jag får bra samhällsservice bra sjukvård, gratis kollektivtrafik, att arbetslösa får sin försörjning tryggad osv osv.
dagens samhälle äcklar mig eftersom det har blivit ett egoistiskt samhälle ingen bryr sig längre om varandra alla kör bara sitt eget race mot avgrunden.
jag tror inte det här samhället som det ser ut idag kommer att hålla länge till.
många tycks inte förstå allvaret i att riskkapitalister roffar åt sig av vår välfärd och sen undrar folk varför trygghetssystemen urholkas o vart pengarna tar vägen.
Sverige har blivit en lekstuga för bankirer o riskkapitalister som aldrig blir mätta på pengar utan vill bara ha mer o mer o mer utan att tänka på vilka konsekvenser det får på samhället på längre sikt.
det känns som om 30-talets europa är på väg att upprepa sig eftersom ju mer de rika roffar åt sig medans allt fler människor får det sämre ställt så kommer det garanterat leda till att Fascister o Nazister når maktens korridorer.
många människor bryr sig knappast om ras o etnicitet men människor som inte ser något hopp tenderar att ty sig till nazister o fascister eftersom de tror att dessa kommer att lösa våra monetära problem de tror att de kommer komma med Quick fix.
allt mer makt ges till banker o riskkapitalister jag menar se bara på EU hur politikerna ger makten till bankerna en Bankunion. EU borde byta namn till BU en Bankunion för de extremt rika.
skrämmande utveckling vi går till mötes men det är som du säger, "Förändringen måste komma underifrån, upproret från gräsrötterna måste organiseras"

Anonym sa...

Ronny

Är du nöjd om alla får det sämre om bara klyftorna minskar?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym 9.44:
Jag tror ju att vi bara kan få det bättre om klyftorna minskar. Hela samhället mår bättre när jämlikheten ökar. Även de rika kommer att må bättre när annat än materiell status prioriteras.
Har vi egentligen blivit lyckligare under alla dessa år då klassklyftorna bara ökat? Nej, välfärden har försämrats och många upplever att de ökande orättvisorna och bördorna försämrar livskvalitén. Vi har allt att vinna på minskade klyftor.

Anonym sa...

Frågan är om du tycker det är bra om alla får det ekonomiskt sämre bara klyftorna minskar?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Nej, frågan är varför du måste ställa frågan på det sättet?

Anonym sa...

Anledningen till att jag staller frågan är att jag får uppfattningen att du och andra socialister tycker det är bra. Det gör inget om en lågavlönad vaktmästare får det sämre om bara de rika får det ännu sämre. Du tycker alltså inte det?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Ett jämlikare samhälle handlar om omfördelning. Från de rika och välbeställda till bland annat lågavlönade vaktmästare.
Om de rika bidrar mera till det allmänna bästa kan vaktmästaren få bättre lön, kortare arbetstid, säkrare anställning och bättre fungerande gemensam välfärd.

Anonym sa...

Och då är frågan vilka som är rika och välbeställda? Är det snickaren med 185 kr/timmen? Eller kanske en lärare med 32000 kr/mån?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Låt oss börja med att höja skatterna för den rikaste femtedelen av befolkningen, dvs den del som äger 87 procent av nettoförmögenheten.

Anonym sa...

Okej,och hur mycket skatt ska de betala? Var drar du gränsen för att betala förmögenhetsskatt?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Vad sägs om att dessa skikt, till att börja med, får betala i genomsnitt 10 procent mer i skatt? De kommer fortfarande att vara rikast i landet, men får uppleva glädjen av att bidra med öronmärkta pengar till att vi får fungerande förlossningsavdelningar.

Anonym sa...

Och om de då tar sina pengar och flyttar utomlands? Ditt resonemang kan användas mot dig själv,varför inte 1000 kr lägre lön som går direkt till den personal som jobbar på fritids och tar hand om dina elever efter skoldagens slut? Solidaritet på riktigt,finns många med betydligt lägre lön än lärare.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Försöker de smita från sitt ansvar så stoppar vi dem. Beslagtar deras tillgångar och ser till att det inte finns nånstans att fly, socialismen ska bli internationell. Det ska inte finnas frizoner för egoistiska rika.
Löneskillnaderna i samhället ska minskas - visst, men i första hand gäller det att minska klasskillnaderna. Det är därför vi ska börja skära från toppen. Ta från de riktigt rika och ge till de som jobbar på fritids. Du vill hellre att de rika ska smita undan.

Anonym sa...

" Försöker de smita från sitt ansvar så stoppar vi dem. Beslagtar deras tillgångar"

Kan jag resonera så om jag anser att ditt hem är något jag vill ha? Alltså,"beslagta" din och din frus tillgångar såsom tv,soffa osv?

"I första hand gäller det att minska klasskillnaderna"

Du verkar inte så sugen på att själv bidra. Nog räcker dina (minst) 25000 kr/mån mer än väl? Varför ska du ha så mycket?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Du har verkligen en borgerlig uppfattning om egendom. Du jämställer fabriker, företag, naturtillgångar mm, som kapitalister kontrollerar, med personlig egendom "såsom tv, soffa osv".
Företag och företags vinster är resultatet av kollektiva ansträngning och ska naturligtvis inte betraktas som bara enskilda personers egendom. Självklart ska de göra rätt för sig och bidra till samhället med skatter efter bärkraft.
Du kräver att vanliga löntagare, såsom lärare, som länge släpat efter lönemässigt, ska sänka sin levnadsstandard - men du försvarar de superrikas intressen.

Anonym sa...

"Du kräver att vanliga löntagare,såsom lärare,som länge släpat efter lönemässigt,ska sänka sin levnadsstandard"

Nej,jag undrar om du under solidaritetens fana kan tänka dig att sänka en lön som är klart högre än många andras. Hur mycket tycker du skattefinansierade lärare ska tjäna?

"Du jämställer fabriker,företag,mm som kapitalister kontrollerar,med personlig egendom"

Varför inte? Att du kan sitta med en smartphone eller en fin tröja beror ju på att du tar del av andras slit som definitivt är sämre betalt än din lärarlön.

Ska du beslagta vinsten som "Petterssons bygg" med fyra anställda gör eller bidrar de med tillräckligt mycket skatt?

Jag tycker du framstår som ganska egoistisk, du anser dig ha rätt att besluta om vilka som ska betala högre skatt,men när det gäller dig själv så ska ingen komma och sänka din standard.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Det har självklart ingenting med "solidaritet" att göra att låta olika lönearbetare-grupper betala varandras löner.
Lärare är inte "skattefinansierade", det är istället deras arbete som skapar skatteinkomster åt samhället genom att de ser till att företag får utbildad arbetskraft.
Att lågavlönade arbetare i elektronikindustrin eller textilindustrin har dåligt betalt beror inte på konsumenterna utan just på det faktum att storkapitalister äger fabrikerna och kan diktera villkoren.
Man dikterar inga villkor genom personliga ägodelar i hemmet, men ägande av produktionsmedel ger en medlemskap i den ekonomiskt härskande klassen.
Petterssons bygg vill jag inte beslagta, men jag tycker att han kan dela firman med de anställda och självklart ska de betala skatt efter bärkraft för allt de får från samhället.
Nej, det är inte egoistiskt att ha åsikter om vilka som ska betala skatt. Egoistisk är däremot den nyliberala borgerliga utveckling som gett de rikaste stora skattesänkningar medan vanligt folk fått arbetslöshet och försämrad välfärd.
Självklart ska ingen komma och sänka min standard. Det är en klasståndpunkt. Jag försvarar det arbetande folkets intressen. Du gör motsatsen, du finner det helt i sin ordning att överklassen kapar åt sig allt mera, men du moraliserar när vanligt folk ser om sitt eget hus.