lördag 24 augusti 2013

Syrien: Utrotning av folket

...Assad-regimen försöker kväsa upproret med gas
 
 Uttalande från Revolutionära Vänsterströmningen i Syrien, 21 augusti, Damaskus:

Den diktatoriska regimen fortsätter sin politik för utrotningen av vårt folk. Hundratals syrier, däribland ett stort antal kvinnor och barn, dog tidigt på morgonen den 21 augusti 2013 som offer för ett utrotningskrig med giftiga gaser och den obestridliga användning av kemiska vapen, i kvarter i östra Ghouta, en förort till Damaskus, i samband med de mest våldsamma militära angrepp som regimen genomförde i morse mot områden som befinner sig i revolt.
 
mer än två år har listan över övergrepp och offer, som drabbar den stora massan av vårt folk, vuxit oavbrutet. Det är omöjligt att räkna de hundratusentals martyrer, de sårade, de fängslade och de miljontals flyktingarna. Tortyren av vårt folk fortsätter. Deras rop försvinner i luften och en dödlig tystnad omger det mänskliga medvetandet.
 
Dessa förhatliga brott av den härskande klicken mot isolerade civila reflekterar cynism ifråga om människoliv och detta just i det ögonblick de kontrarevolutionära krafterna har börjat organisera sin attack mot revolutionen regional nivå, som leds av Saudiarabien och dess allierade. Regimen har här funnit det en möjlighet att begå sin avskyvärda massakern. Ändå kommer vårt folk, i revolt och prövade av sina sår, att bestämt fortsätta sitt motstånd mot de kriminella tyrannerna, besegra dem och straffa dem som de förtjänar för sina brott.

Vi kommer att begrava våra döda och ta hand om våra sårade. Vi kommer att vara mera bestämda och beslutsamma i vår kamp för störtandet av den mordiska och rovgiriga regimen och för en seger för vår folkliga revolution.
 
För byggandet av ett Syrien med frihet, rättvisa, jämlikhet och social rättvisa!

Varken Washington eller Moskva!

Varken Riyadh eller Teheran!

Ära åt martyrerna! Återhämtning för de sårade!

Seger för den folkliga revolutionen!

All makt och all rikedom åt folket!
 
 
 

Inga kommentarer: