måndag 5 augusti 2013

Syrien: Vår revolution

...en folklig revolution för frihet, jämlikhet och social rättvisa och mot varje typ av politisk absolutism
Det väpnade folkliga självförsvaret var ett naturligt svar på regimens brutalitet
 
Under mer än två år har den folkliga revolutionen för vårt folk och för vår ungdom kämpat mot den korrupta auktoritära regim som har monopoliserat makten, rikedomen och den offentliga rätten i Syrien, samtidigt som den undertrycker allt oberoende eller oppositionellt politiskt, kulturellt och socialt arbete på uppdrag av en liten borgerlig klick. Processen för massutarmning av det syriska folket har expanderat genom genomförandet av galen nyliberal politik, accelererad under Bachar Al Assads styre som omfattade privatisering av sektorer som utbildning och hälsa.
 
Borgarklassen har blommat under åren, noggrant ympad som den var av den styrande diktatoriska juntan. Även om 50.000 personer från denna klass har lämnat landet, tagit med sig ett stort byte som stulits från de arbetande i vår nation, förblir den borgerliga klassen som helhet fast vid åtagandet om överlevnad för den gamla regimen. Genom respons har vår intifada ökat sedan 2006 och tillväxten har åtföljts av en ökning av massprotester och strejker.
 
Den folkliga revolution som bröt ut i mars 2011 var typisk för revolutioner i hela regionen: fredlig i sina krav och mekanismer. På våra krav om frihet, värdighet och social rättvisa svarade regimen och fortsätter att svara, med blodigt våld. Det var bara naturligt, som ett svar på den brutala brända jordens taktik av juntan, att ett väpnat folkligt motstånd skulle uppstå för att skydda demonstranterna och deras bostadsområden (Röda Malmös kursivering).
 
Vi såg också uppkomsten av takfiri, jihadist och andra sekteristiska grupper, grupper som tolererades och ofta fick hjälp av den gamla regimen. Dessa grupper utgör fortfarande en minoritet i den bredare revolutionära rörelsen, men det måste sägas att de har blivit en del av kontrarevolutionen, och ett verkligt hot mot den folkliga revolutionen och en förlängning av den förtryckande gamla regimen (Röda Malmös kursivering). Det dröjde inte länge innan det uppstod folkliga protester mot de bakåtsträvande islamiska (eller Sharia) råden och dessa takfiri sekteristiska jihadister i många städer över hela landet, vilket bekräftar att människor har förklarat dem vara kontrarevolutionär, precis som den väpnade konflikten mellan dem och Fria syriska armén har visat att den revolutionära viljan kräver av oss en konfrontation med denna fascistiska kontrarevolutionär kraft, som måste krossas grundligt.
 
Regimen fortsatte förstörelsen av städer och framprovocerande av folkförflyttningar med dödande och arresteringar. Regimen fick fullt stöd i sina projekt av dess allierade Ryssland, Iran och Irak tillsammans med Hizbollah. Floder av syriskt blod kommer inte att få dem att överge Assad. Å andra sidan är väst och dess allierade i regionen upptagna med att arbeta för en förhandlingslösning, samtidigt som man deklarerar sin sympati för det syriska folket. De vill införa en uppifrån och ned partiell förändring i systemet, vilket är innehållet i det första Genèveavtalet från juni förra året.
 
De samarbetar sedan maj förra året med regimens allierade för att återuppta förhandlingarna. Dessa regionala och internationella makter formade den politiska oppositionens strukturer och  anpassade dem till sina intressen såsom National Council och National Coalition. Dessa två senare aktörer har gett full acceptans till dessa länder inom ramen för förhandlingar med Ryssland och den auktoritära regimen. Faktum är att dessa regionala aktörer och västmakterna är inte alls intresserade av att se en segerrik folklig revolution ske i Syrien (Röda Malmös kursivering). En sådan seger skulle rubba den rådande maktbalansen i regionen, och hota att sprida revolutionens låga till de andra imperialistiska makterna i regionen, till Gulfstaterna och Saudiarabien å ena sidan och den sionistiska staten å den andra.
 
Vår verkligt stora revolution har blivit övergiven. Det finns ingen riktig och tillförlitlig support förutom de revolutionära rörelserna i de närliggande nationerna. Vi måste lära oss att lita på oss själva och den enorma potentialen hos vårt folk.

Trots dessa faror och hinder har vår revolution förblivit trogen sina ursprungliga mål: att störta regimen, inrättandet av ett verkligt demokratiskt system som åtar sig att respektera grundläggande friheter, främja politiskt engagemang i partier, kulturer och fackföreningar, främja kvinnors och minoriteters rättigheter, trosfrihet och lagstiftning på grundval av åtskillnad mellan religion och stat, kamp mot sekterism och förverkligandet av jämlikhet och social rättvisa.
 
Det finns ingen återvändo till tiden för förtryck och tyranni, oavsett vad vår revolution möter i form av omvägar, utmaningar och tillfälliga motgångar. Vi kan inte vända tillbaka eftersom vår revolution har djupa rötter i en kamp inte bara för politisk jämlikhet utan också för social och ekonomisk jämlikhet. Dessa rötter kommer att driva oss uppåt och framåt i många år framöver. Vår folkrörelse har visat förmåga att skapa sina egna former och nätverk av självorganisering och självstyre. Trots omfattande förtal mot våra lokala civila råd, är dessa former av folklig ledning i själva verket ett arv från den lokala kampen och en del av vårt revolutionära medvetande, för vår nutid och framtid. Vi kräver denna demokrati underifrån i väntan på en socialism underifrån, som vi kämpar för.
 
Från allra första början har, trots sin blygsamma kapacitet, den Revolutionära Vänsterströmningen inte en enda gång vacklat i sitt engagemang för revolutionen och fortsätter att kräva demokrati och socialism. Vi har kämpat tillsammans med folket och alla demokratiska krafter för seger åt denna stora folkliga revolution, precis som vi kämpar för bildandet av ett folkligt socialistiskt arbetarparti, för ett arbetar- och de arbetandes parti och för ett revolutionärt socialistiskt parti. Vi uppmanar alla revolutionärer och socialister att ansluta sig till oss så att vi kan uppfylla dessa två stora uppdrag.

I tjänsten till martyrer, för läkandet av de sårade, för befrielsen av alla fångar.

Seger för folkets revolution!

All makt och välstånd till folket!
 
Den Revolutionära Vänsterströmningen i Syrien, Hama-Salamyah-avdelningen
 
 
 
 

1 kommentar:

Anonym sa...

Intressant att läsa en sådan klockren vänsteranalys av vad som händer i Syrien.
Stora delar av vänstern i Sverige verkar vara helt snurriga i frågan.
Mycket bra att Röda Malmö översätter sådant här material.
Revolutionär socialist