måndag 19 augusti 2013

Våld - en del av kvinnors vardag

...inte ett sällsynt fenomen

Det här året publicerade Världshälsoorganisationen den allra första rapport om omfattningen av våld mot kvinnor över hela världen. I rapporten dras slutsatsen att 35% av alla kvinnor i världen under sitt liv är offer för våldtäkt och/eller våld i hemmet. I höginkomstländer som Danmark är siffran 33%.

Och i denna siffra medräknas inte vanliga sexuella trakasserier eller våld/hot som begås av icke-partners.
 
Våld och övergrepp mot kvinnor tas ofta för att vara ett sällsynt eller extremt fenomen - ett patriarkatets yttersta konsekvens. Medräknar man alla de "vanliga" små exempel på kränkningar, "små"-våld, hotelser och sextrakasserier så är våld mot kvinnor snarare en del av varje kvinnas liv än det är en extrem och ovanlig företeelse. Facebook-diskussionsgruppen "hverdagssexisme" (se länkruta) fokuserar på kvinnors vardagliga erfarenheter av sexism. Berättelserna i denna grupp ger en inblick i omfattningen av "vardagliga hotelser", många kvinnor i gruppen rapporterade talrika fall av hot och sexuella trakasserier under sina liv (se exempel i fallboxen nederst på den danska sidan).
 
Men inte bland våra egna?
 
Vid det internationella kvinnoseminariet i Amsterdam den 13-17 juli var ett av diskussionsämnena "våld och sexuella trakasserier i politiska organisationer". Tyvärr var en av de slutsatser att våld mot kvinnor, inklusive våldtäkt, är betydligt vanligare - även i våra egna organisationer - än vi vill erkänna. Många sektioner rapporterade exempel på våldtäkt och andra övergrepp som begåtts av de (oftast) ledande manliga medlemmar yngre och mindre erfarna kvinnliga kamrater. När vi pratar om våra organisationer inte är "socialistiska öar" fria från strukturellt förtryck, gäller detta uppenbarligen också de mer våldsamma delarna av kvinnoförtrycket.
 
Artikeln är hämtad från danska Socialistisk Information och fortsätter här på Röda Malmö i ytterligare två avsnitt.
 
 
 

Inga kommentarer: