onsdag 14 augusti 2013

Värna om de stora rovdjuren

...det blir ett mått på vår förmåga att ta hand om planeten och oss själva
 
Att värna om de stora rovdjuren är viktigt. Det gäller i Sverige och i hela världen. Tigrar i Indien, snöleoparder i östasien och vargar i Sverige. De spelar en viktig roll i ekosystemet. Rovdjurens närvaro får effekter som sprider sig nedåt genom i ekosystemen. Uppifrån-ned-kontroll är starkare och vanligare än man tidigare ansett och tycks dessutom spela särskilt stor roll i ekosystem på nordliga breddgrader.
 
Fler rovdjur i Sverige än på 150 år, läser jag idag. Det kanske inte är något man ska slå sig till ro med. Dels fanns det inte så väldigt många rovdjur ens för hundra år sen, det är inte länge sedan de nästan var helt utrotade och spridningen av varghatet visar att situationen fortfarande är osäker. Det är för tidigt att utropa att rovdjuren har räddats i Sverige.
 
Björnstammen skjuts ner i det tysta. Det förefaller pågå en dold decimering av björnpopulationen i sex björnlän, skriver Rovdjursföreningen. Man pekar också på att det råder delade meningar om hur många vargar som behövs för att få en livskraftig vargstam. En del av de som yttrat sig har inte specialkompetens på området. Regeringens vargpolitik är skandal och får hård kritik från EU. Vargen är fortfarande hotad i vårt land.
 
I Skåne var det en ny vargattack i natt. Men istället för att höja tonläget och ropa på skyddsjakt varje gång detta händer borde man arbeta förebyggande. Det är hög tid att inse att vargen är här för att stanna. Det gäller att vidta åtgärder för att skydda tamboskapen och låta bli att odla varghatet.
 
När vi inte längre kan samsas med de stora rovdjuren så är detta ett tecken på att det inte står rätt till. Nästa steg blir vår egen utrotning. Det gäller att koppla detta samband.
 

 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Att rovdjur nu tillåts finnas i svensk natur, trots att de orsakar en del besvär för en del människor, gynnar förvisso arterna i fråga och påverkar givetvis den biologiska mångfalden.

Frågan är dock vad svenska myndigheter och politiker gjort för att att stärka den svenska stammen av vildren, stortrapp, svart stork, visent etc. ?
Dessa djurarter har även de funnits i svensk fauna och påverkats negativt av förfädernas framfart.
Blir det som med vargen att de får försöka etablera sig i Sverige på egen hand eller är de värda lite bevarandeåtgärder de med? Tystnaden från politiker och myndigheter är "öronbedövande".

Anonym sa...

Med vårt sätt att leva nuförtiden funkar det inte med att ha stora flocklevande rovdjur i skogarna. Jag förstår att en stadsbo tycker det är fränt med vargar men det gör inte vi som lever på landsbygden.

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Jag menar att du har helt fel. I den amerikanska delstaten Minnesota (med gamla svenskbygder) finns tio gånger fler vargar än i hela Sverige på en hälften så stor yta och med liknande befolkningstäthet.
De klarar av att ha 3 000 vargar där och ingen licensjakt är tillåten.
Det är inte vargarna som ska utrotas, det är vi människor som ska anpassa vårt levnadssätt - både till vargarna och till ekosystemen på jordklotet.
Lever vi fel så går det i slutändan ut över oss själva.