lördag 3 augusti 2013

Ystad: Kort besök hos moderniteten

...när Ystad gick ur medeltiden
Här vid Piparegränd slutar det medeltida Ystads stadskärna i öster. Till höger Per Helsas gård med anor från 1600-talet
 
Strax intill, vid Österportstorg, hittar vi det före detta Folkets hus som får representera den nya inbrytande moderna tiden...

...liksom Högre Allmänt Läroverk. Industrialismen krävde bättre utbildad arbetskraft

I Norra Förstaden växte arbetarkvarteren fram...

Här vid Oskarsgatan finns...
 
...exempel på bevarad ursprungsbebyggelse
 
Mariagatan där den fiktive polismannen Wallander är bosatt

Vid Regementsgatan ser vi de första husen i Östra Förstaden...

...som på sin tid (slutet av 1800-talet) var det modernaste arbetareområdet i landet

Några flervåningshus finns här...

...men mest handlar det om envåningshus, breda gator och alléer

Östra skolan som byggdes som folkskola för Östra Förstaden

Ut mot Jennygatan är det högre bebyggelse...

...och på andra sidan gatan ligger Sporthallen, också kallad "Bollen", där vi ibland spelade handboll  på läroverkets idrottslektioner

Fritidsbadet från 1961, en hisnande modernitet, som man också fick åtnjuta på idrottslektioner under läroverkstiden. Omtalad för sin arkitektur. Ska tyvärr läggas ner nästa år, läste jag.
 
Sporthallen tillkom i samband med utställningen "Fritiden" 1936. Arbetarrörelsens kamp för åtta timmars arbetsdag och semester gav upphov till den nya företeelsen "fritiden".

Dammen framför sporthallen

Det är väl bara i sin ordning att här finns flera exempel på funkisstil i närheten...

Maria Munthes skola, eller kommunala flickskolan som vi sa, ligger intill (men den är av äldre datum, 1905 tror jag)

Exempel på sedelärande inskriptioner...

...som det finns gott om på den tidens skolbyggnader (idag är flickskolan ombyggd till lägenheter)

Gamla polishuset vid Tobaksgatan (vars insida jag ofrivilligt stiftade bekantskap med i mina tonår vid ett par tillfällen)

Dags att dra iväg från de minnena och från den moderna fritiden...

...ner till järnvägsstationen...

...och säga adjö till Ystad för den här gången.
 
 
Röda Malmö: Ystad: Sommarbilder
 
 

Inga kommentarer: