måndag 9 september 2013

Chile 1973: Ingen fredlig väg

...till socialismen
Militären krossade demokratin i Chile 11 sept 1973

Den chilenska vägen till socialismen dränktes i blod, när Pinochet uppbackad av USA tog makten i en kupp den 11 september 1973 och med kuppen förlorade den borgerliga demokratin sin oskuld. Unidad Populars regering var ett försök till en demokratisk och fredlig övergång till socialismen. Statskuppen i Chile ställer frågan: Kan vi rösta oss till socialismen?
 
Den chilenska arbetarrörelsen var tveklöst den starkaste i hela det kapitalistiska Latinamerika sedan Salvador Allende vann presidentposten 1970. Arbetarklassen var baserad på en lång och stark tradition. Organisationen av fackföreningar fick redan sin blygsamma början i slutet av 1800-talet, när arbetare i de norra kol- och salpetergruvorna bildade landets första fackföreningarna. År 1904 bildade 15 fackförbund ett riksförbund, och år 1909 blev den första fackliga landsorganisationen bildad tillsammans med det chilenska socialistpartiet, som efter första världskriget anslöt sig till Tredje internationalen och senare blev ett Moskvatroget kommunistpartiet (idag PCCH).
 
Arbetarklassen uppnådde redan på 1920-talet ett antal segrar som 8-timmars arbetsdag och olika sociala reformer. Allendes socialistiska partiet (PS) bildades 1933 och har sedan dess varit ett självständigt socialistiskt parti. De båda partierna har sedan 50-talet ställt upp tillsammans i kampen för presidentvalet. Chile skilde sig med sin långa demokratiska tradition och starkt organiserade arbetarklass enormt från den typiska sydamerikanska modellen med militärkupper och våldsamt förtryck och sedan 1932 hade militären inte blandat sig i någon regerings politik.
 
Fortsättning på denna artikel, hämtad från danska Socialistisk Information, kommer i Röda Malmö under veckan.
 
 

Inga kommentarer: