torsdag 5 september 2013

Enhedslisten: Fronterna dras upp inom partiet

...delade meningar i det danska vänsterpartiet
 
Åsiktsskillnader om förra årets budget och debatten på Enhedslistens senaste årsmöte leder nu till att olika grupper inom partiet börjar organisera sig. Preliminärt talar om ingen om verkliga politiska fraktioner, men om programmatiska principer och intern demokrati.
 
Den 30 augusti hålls ett diskussionsmöte med titeln "Kan regeringen räddas?" i ett forum som kallar sig "Progressiv politik - Debatt och gemenskap". Presentatör är MF Stine Brix och politisk rådgivare Pelle Dragsted. Det är "en grupp av medlemmar", som är arrangör av initiativet, men det enda offentliga namnet är Anders Jonassen från Nørrebro-avdelningen Röda torget.

Han säger att en vecka före mötet har 60 deltagare anmält sig.
 
Inte för alla

Det speciella är att flera medlemmar i Enhedslisten fått detta meddelande från Anders Jonassen:

Jag måste säga att jag inte tror att du ska komma till presentationen, som jag arrangerar 30 augusti. Arrangemanget är inte för alla Enhedslistemedlemmar, utan för en snävare krets, som bland annat har mera av samma åsikt som jag själv när det gäller övergången till socialism och Enhedslistens strategi här och nu. Där faller du alltså utanför, även om jag naturligtvis respekterar dina åsikter och ditt arbete i vårt gemensamma parti.
 
Facebook-sidan heter det:
Arrangemanget är för medlemmar i partiet som är glada för Enhedslistens utveckling under de senaste åren mot att bli ett brett, demokratiskt och icke-dogmatisk socialistiskt parti som kombinerar tydliga ståndpunkter och konkreta resultat osv. Vi diskuterar inom ramarna för den förståelse för demokrati och vägen till socialismen, som förslag 7.2 på Enhedslistens årsmöte i april  är uttryck för. Och det är utgångspunkten för diskussionerna.


Bättre än slutna kaffeklubbar

"Mötet har ett begränsat antal deltagare, så vi inte behöver starta diskussionen från början. Det är inte annorlunda än i SAP eller informella kaffeklubbar som finns i Enhedslisten, "säger Anders Jonassen.

Varför är det föreslag 7,2 från senaste årsmötet, som avgör om man är välkommen?

"Jag anser att det är det viktigaste - utgångspunkten är ett erkännande av medborgerliga friheter och representativa församlingar".

Om jag instämde i förslaget 7.2, men även i det kompletterande förslaget, som antogs, som säger att demokrati är mycket mer än de medborgerliga rättigheterna, är jag välkommen då?

"Ja, du får gärna komma. Jag tycker det är klart, men det måste du själv utvärdera. Men det är sant att jag har skrivit till någon att jag tycker att de inte skall komma. Ni gör samma sak i SAP, och det är alla nöjda med. Jag saknar en djupare diskussion med folk som är eniga med den nuvarande linjen.

Ser du det som början på en politisk fraktion eller strömning i Enhedslisten?

"Det har inga planer på. Jag vet inte vad det innebär att vara med i en politisk strömning, men nu finns det preliminärt tre offentliga möten planerade, och sedan tar vi det därifrån. Naturligtvis är det en fraktion i den bemärkelsen att jag avgränsar någon. Jag har hittat några av dem håller jag mest med, och då kan vi ta en mer djupgående diskussion. Jag tror inte att det är ett problem. Det är bättre än att ha slutna kaffeklubbar", säger Anders Jonassen.
 
En andra och avslutande del av artikeln kommer i Röda Malmö. Det är en översättning från danska Socialistisk Information.
 

Inga kommentarer: