måndag 2 september 2013

Kapitalism: Finanskrisen i EU

...den förda politiken förvärrar krisen
 
Den finansiella krisen är det viktigaste inslaget i den politiska situationen i EU. Den används av den kapitalistiska klassen till en nyliberal omvandling av samhället i stor skala.

Vänstern i EU i stort sett överens om en beskrivning av den finansiella krisen orsaker och effekter, vilket resulterar i en skarp slutsats: Krisen är inte på väg att gå över - den krispolitik som förs gör krisen värre.

Dessutom är det inte bara vänstern som har denna insikt. I den konservativa engelskspråkiga tidskriften "The Economist" publicerades i augusti en graf som visar att i de tre länder som har tvingats föra borgerlig krispolitik för att återbetala skulden - har skulden ökat mycket kraftigt sedan denna politik drevs igenom.
 
 
 
Orsakerna till finanskrisen

Det var en stor privat skuldsättning som var den utlösande faktorn för den finansiella krisen. Denna har drivits på av

1. Att reallönerna i många länder har sjunkit eller stått stilla i många år. Detta har kompenseras av skuldsättningen.

2. Det har varit en avreglering av den finansiella sektorn som eliminerar skillnaderna mellan banker, finansbolag och sparkassor och tillåter skenande spekulation. Priserna på mark och bostäder har ökat under en lång tid, och det har gett människor möjlighet att låna mer i väntan på fortsatta ökningar, som sedan uteblev sedan 2008.

3. I många länder finns det också ett stort överskridande inom offentlig upphandling, särskilt av militär hårdvara. I Grekland är vapeninköp från Tyskland en stor post. Så när Grekland idag är skyldig pengar till Tyskland, är det för tanks och ubåtar som köps av den tyska industrin. Det är en cirkelekonomi som är värd att tänka på. I Grekland var den mycket höga kostnaden för att organisera de olympiska spelen och korruptionen i byggbranschen också dyra.
 
Bakom finanskrisen finns också andra orsaker såsom strukturella problem hos kapitalismen, vilket innebär att den produktiva sektorn idag inte är lönsam: det är vad vi marxister kallar "profitkvotens fallande tendens". Och bakom det ligger växande ekologiska problem.
 
Många ekologiska rörelser, vetenskapsmän och tänkare påpeka att vi redan har en ekologisk kris och att det är sannolikt blir värre. Det slår redan igenom i ekonomin. Ett ekologiskt problem är till exempel den enorma koncentrationen av människor i städer, vilken är orsak till de enormt höga priserna på bostäder i metropolernas centrum - Shanghai, Moskva, New York, London, etc. Detta gäller också mindre storstäder som Köpenhamn och Århus. Koncentrationen leder till stora prisökningar på bostäder och nedläggning av kollektivtrafik som främjar bilanvändning som kväver städerna.
 
Det är också klart att överfisket av haven har omedelbara ekonomiska effekter på priset på ätbart protein.

Det ökar också priserna för oljeutvinning osv, allt ekonomiska indikatorer på den ekologiska kris som ekonomer sällan tar med i sina "modellberäkningar".
 
Artikeln kommer att fortsätta här på Röda Malmö. Den är hämtad från danska Socialistisk Information.

SvD: Rika rikare, fattiga fattigare
 

Inga kommentarer: