lördag 7 september 2013

Lundsberg: Stäng skolan

...pennalistisk, segregerande och odemokratisk företeelse
 
Överklasskolan Lundsberg lyckades öppna igen efter Skolinspektionens stängning. Detta genom överklagan till Förvaltningsrätten som med juridiska spetsfundigheter slingrade sig från skollagen. Förvaltningsrätten menar att det är oklart om Skolinspektionen ska ha tillsyn över både boende och skolverksamhet på Lundsberg och eftersom övergreppen mot elever skett på elevhemmet så gäller inte Skolinspektionens stängning.
 
Skolinspektionen delar självfallet inte den här uppfattningen. Skolinspektionen påpekar att det i skollagen är tydligt att huvudmannen för skolan har ett ansvar för att förebygga kränkningar av elever som sker i samband med skolverksamheten.
– I detta fall är det stiftelsen som är huvudman och som har huvudansvaret även för boendet på riksinternatet, säger Carina Larsson, pressekreterare på Skolinspektionen.
– I vår tillsyn ska vi kontrollera om verksamheten följer skollagen, och i lagen står att huvudmannen har ansvar för att förebygga och förhindra kränkningar.
 
Skolinspektionen ska nu analysera Förvaltningsrättens beslut. Tidigast på tisdag tar man ställning till om man ska överklaga Förvaltningsrättens beslut. Skolinspektionens generaldirektör Ann Marie Begler står fast vid att inspektionens beslut att stänga skolan är riktigt.
– Vi har en helt annan uppfattning än förvaltningsrätten i det här ärendet.
 
– Jag tycker det är uppenbart att det varit en mycket stor risk för de här eleverna, det var en väldigt dramatisk händelse. Inget talar för att man kan skydda eleverna mot de här situationerna, säger Ann Marie Begler.
 
Lundsbergs internatskola representerar en unken doft av gammalt klassamhälle där nya makthavare ska fostras genom elitskolor genom sadistisk "kamratfostran". Det faktum att föräldrar måste kunna lägga upp tvåhundratusen i årsavgifter visar också tydligt att det handlar om en segregerande och odemokratisk företeelse som inte hör hemma i ett modernt samhälle.
 
 
 
 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Med en socionom i toppen på skolinspektionen kan vi förvänta oss beslut som baseras på tyckande, obekräftade rykten och en medfödd partiskhet. Det blir ungefär som när våra socialtjänster gör vårdnadsutredningar - man har bestämt sig för utfallet innan utredningen påbörjas och sedan behöver man ju bara samla på sig lite fragment som kan stödja det tänkta utfallet. Detta framgår med all tydlighet när förvaltningsrätten uttalar sig om utredningen som skolinspektionen baserar sina uttalanden på. Vi måste inse att kvotering har sitt pris och nu har Lundsberg fått betala med råge.

Ronny Åkerberg sa...

Jag publicerar kommentaren ovan för att ge ett exempel på kvalitén på argumenten hos de som rycker ut till överklasskolans försvar.
Här vädras de mest otroliga fördomar mot socionomer och kvinnor.
Vad gäller Skolinspektionens beslut så måste man i rimlighetens namn se till det faktum att det under många år förekommit anmälningar om mobbning, kränkningar och misshandel.
Trots upprepade påpekanden och till och med vite från Skolinspektionen har skolans stiftelse inte vidtagit de åtgärder som krävs.
Det ska mycket till innan Skolinspektionen ingriper på ett sådant sätt. Stiftelsen Lundsbergs skola har länge nog utmanat lagar, riktlinjer och värdegrund.