onsdag 4 september 2013

Obama i skuggan av Syrien

...många skäl att protestera mot Big Brother Obama
...men glöm inte världens likgiltighet för massmordet i Syrien
 
Det finns gott om skäl att demonstrera mot Barack Obama. Den olagliga massövervakningen av världens befolkning är en mycket god anledning till protester. Drönarkriget, som drabbar oskyldiga i flera länder, är en annan. USA:s stöd till Israels ockupations- och krigspolitik förtjänar uppmärksamhet, liksom en rad andra frågor där den amerikanska kapitalismen och dess regering spelar en mycket negativ roll.
 
Kraftfulla protester mot Obama som ledare för en global kapitalism som ägnar sig åt ansvarslösa finansiella spekulationer och berikande av de redan rika som lever långt över vad jordens ekologiska tillstånd tåler - istället för att ta miljö- och klimathoten på allvar - är sannerligen på sin plats.
 
Däremot blir det helt fel när delar av vänstern nu reser paroller mot "USA:s krig i Syrien" när man i två och ett halvt år själva har blundat för det folkmord som äger rum i diktatorn Assads regi och med stöd från imperialistmakten Ryssland. Det är ovärdigt och skamligt när vänsterkrafter gör sig till agenter för en massmördande diktatur och för en odemokratisk regim som den ryska.
 
USA:s hållning i Syrien har tvärtemot präglats av en närmast brottslig passivitet i förhållande till massmordet. Västvärldens inställning har präglats av kyla och hjärtlöshet mot den kämpande syriska befolkningen som utsätts för Assadregimens tortyr, avrättningar, massakrer, stridsvagnar, stridsflyg och nervgas mot civila.
 
Mer än hundratiotusen dödade och en tredjedel av befolkningen på flykt. Hur mycket ska syrierna egentligen behöva tåla? När ska omvärlden gripa in till folkets beskydd? När ska de syriska revolutionärerna få vapen så de kan skydda civilbefolkningen? När ska Assad störtas och få sitt rättmätiga straff?

SP: Solidaritet mot imperialism och förtryck

Röda Malmö: Massmördaren Assad
 

Inga kommentarer: