söndag 8 september 2013

Sverige: Nya klassamhället

...den nya samhällspyramiden
 
På bara 15 år har Sverige gått från positionen som världens mest jämlika land till ett klassamhälle. En miljon lever i utanförskap.
 
Före sommaren presenterade OECD siffror som visade att klyftorna ökar snabbare i Sverige än i något annat av de 33 länder som ingick i undersökningen. Svenskarna, som länge var världens mest jämlika folk, hade halkat ned från första plats 1995 till fjortonde plats. Samtliga nordiska länder, liksom Tjeckien, Slovakien, Belgien och Österrike, har numera mindre inkomstskillnader.
 
Enligt arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv lever över en miljon människor i Sverige i det som kallas ”utanförskap”. Det definieras som de som vid ett givet tillfälle erhåller A-kassa, sjukersättning eller annan form av ekonomiskt bistånd plus de som befinner sig i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samtidigt urholkas det svenska socialförsäkringssystemet, där ersättningsnivåerna numera ligger långt från Europa-toppen....
 
...Den stora överraskningen i OECD-rapporten i våras var knappast att klyftorna i Sverige ökar. Det visste vi redan. Nej, nyheten var att Sverige är det land i västvärlden där skillnaden mellan de som har det bäst och de som har det sämst har ökat mest.
 
Skillnaderna mäts genom den så kallade Gini-koefficienten. Den uttrycker hur inkomsterna fördelas i befolkningen. Talet 0 betyder att alla tjänar lika mycket medan 1 innebär att en individ lägger beslag på allt. I Sverige har Gini-faktorn ökat från 0,20 till 0,27 på tjugo år.
 
Samtidigt har andelen fattiga, definierat som dem med en disponibel inkomst lägre än 50 procent av medianinkomsten, dubblats från 4 procent av befolkningen 1995 till 9 procent 2010, enligt OECD. I Sverige har de som ekonomiskt har det svårast alltså klarat sig uppenbart sämre än genomsnittssvensken, i relativa termer. Ännu mer bestickande är att år 1991 levde 6 procent av arbetslösa, sjuka och pensionärer på mindre än 60 procent av medianinkomsten. Tjugo år senare var den andelen mer än fyra gånger så hög, 28 procent....
 
...Den disponibla inkomsten för den övre decilen (de översta tio procenten) har dock ökat klart mycket mer, vilket visar att de svagaste grupperna inte har fått samma del av tillväxten. Och de sämst ställda har faktiskt sjunkande inkomster även i absoluta tal.
 
Källa:
Affärsvärlden: Den nya samhällspyramiden
 
 
 
 
 

16 kommentarer:

Anonym sa...

Vad är då lösningen?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Att avskaffa klassamhället. Det grundläggande problemet är att vi har en liten borgarklass som äger och kontrollerar hela samhällets ekonomiska fundament trots att samverkan mellan alla människor krävs för att ett modernt samhälle ska fungera.
Avskaffandet av denna borgarklass är grundbulten för hela mänsklighetens framtid.
Men redan idag kan vi med kamp från gräsrötterna börja organisera en kamp som kan driva fram reformer för minskade klasskillnader. Det skulle ge människor framtidstro och tro på att det går att förändra.

Anonym sa...

"Att avskaffa klassamhället"

Okej,hur? Genom revolution?

Ronny Åkerberg sa...

...till anonym:
Ja, hur annars?

Anonym sa...

Ska den vara fredlig eller ska det spillas blod?

Anonym sa...

Vilken fjantig fråga. Om vi hade möjlighet att välja mellan en fredlig och en blodig revolution - skulle vi då välja en blodig?
Lisa

Anonym sa...

Lisa

Hur ska den gå till om den är fredlig?

Anonym sa...

Arbetarråd tar över arbetsplatserna. Miljoner går ut på gatorna. Regeringen avgår. Poliser och militärer vägrar ingripa mot folket. Fria val till en nationalförsamling anordnas och denna beslutar att storföretag och banker övergår i folkets ägo.
Lisa

Anonym sa...

Lisa

"Arbetarråd tar över arbetsplatserna"

Jaha, bara sådär? Inga protester från arbetare som inte vill revolutionera?

"Regeringen avgår"

Varför då?

"denna beslutar att storföretag och banker övergår i folkets ägo"

Fast om Stefan Person inte vill bli av med sitt majoritetsinnehav i H&M? Vad gör han då?

Anonym sa...

En revolution inträffar aldrig bara "så där". Det finns alltid givna orsaker.
Stefan Person hamnar i minoritet när verklig demokrati införs och får alltså foga sig i majoritetsbesluten.
Det är ju precis så som demokrati ska fungera.
Lisa

Anonym sa...

Vad bra,då är det bara att foga sig i skattesänkningar och att människor med cancer utförsäkras,eller hur?

Anonym sa...

Borgerligt klassherravälde är inte detsamma som demokrati, åtminstone inte i dess ursprungliga betydelse av folkvälde.
Borgerlig demokrati bygger på att en klass har kontrollen över produktionsmedlen och samhällets ekonomiska grundval och på så vis också kan påverka opinionsbildningen till minoritetens fördel.
Finns ingen anledning för socialister att foga sig i borgerliga regeringars beslut, även om man inte kan ändra dem för tillfället.
Med en socialistisk omvälvning är det annorlunda. Då skapas förutsättningarna för en verklig demokrati som också grundar sig på att det arbetande folket har full demokratisk kontroll över samhällets ekonomi.
Lisa

Anonym sa...

Okej,demokrati är bara när du får som du vill?

Anonym sa...

Nej, demokrati är bäst när den inte begränsas av kapitalism. När vi slipper klassförtrycket så får vi en demokrati med verkligt innehåll. Vi kan alla tillsammans styra samhällsutvecklingen istället för att reduceras till viljelösa offer för kapitalistisk "utveckling".
Lisa

Anonym sa...

Lisa

Fast Stefan Persson ska alltså finna sig i att få alla sina tillgångar beslagtagna? Skulle du vilja att din lön konfiskeras den här månaden?

Anonym sa...

Storföretag och banker är resultatet av många människors ansträngningar och beroende av hela samhällets samverkan. Då är det naturligtvis helt fel att dessa ska ägas och kontrolleras av en liten elit, en borgarklass som har monopol på produktionsmedlen.
Mycket rättvisare blir det när vi förvandlar dessa till allmän egendom.
Det går ju inte riktigt att likna vid min lön. Även Stefan Persson kommer under socialismen vara garanterad arbete och lön. Han kommer att få ha personliga tillgångar precis som alla andra. Däremot kan han inte vara monopolkapitalist. Men det kan ju ingen annan heller.