lördag 7 september 2013

Vad händer i Enhedslisten?

...oro för den interna demokratin

En vecka senare, lördagen den 7 september, bjuder fem Storköpenhamnsavdelningar av Enhedslisten in till en konferens med titeln "Vart går Enhedslisten?"

Sex frågor reses till debatt: Hur mår demokratin i Enhedslisten? Är vi på väg att utvecklas till ett vänsterreformistiskt parti? Vad gör ett revolutionärt parti i folketinget? Vad betyder rörelserna i Enhedslistens arbete? Hur förhåller vi oss till socialdemokratin? Vad gör vi efter nästa folketings-val?
 
En av arrangörerna är Niels Frølich, som sitter i avdelningsstyrelsen i Østerbro. Han ser konferensen som ett uttryck för missnöje med den nuvarande kursen och inte minst det senaste årsmötet. Han förväntar sig 150 deltagare.

"Jag tror att vi har stuckit hål på en böld. Många sitter med samma problemställningar", säger han.
 
Varför denna konferens?

"Det är både organisatoriskt och politiskt. Vi har stor framgång och har många medlemmar, men det verkar som om den interna demokratin har dåliga villkor. Och vi har också en oro för att Enhedslisten är på väg att utvecklas till ett traditionellt parti med fokus på parlamentariskt arbete.
 
Vad är problemet med den interna demokratin?

"Det ser ut som om en hierarkisering i den parlamentariska gruppen följs av en stor apparat som ersätter dialogen med medlemmarna. Många känner att du inte kan nå fram när de vänder sig till centralen och att alla bara ska hålla käften och köra de kampanjer man blir tillsagd om.
 
Ser du konferensen som början på en politisk fraktion?

Det är inte i första hand ett upplägg för en politisk fraktion, men jag tror att vi går in i en kamp om partiets själ, och jag tror att det kommer att finnas en önskan om nätverkande. Kretsen runt partiets central är också på väg att organisera sig med Progressiv Politik, och jag ser detta som något positivt. Ju tydligare skillnaderna visas, desto bättre för partiet."

"Men mötet är öppet för alla, och jag skulle ha önskat att fler från ledningen än Per Clausen kom med."
 
Det har kritiserats att talarlistan är ganska skev?
 
"Vi har begärt att de åsikter som inte annars kommer fram i partiet blir representerade. Nu får vi se hur långt de kritiska krafter når."

Borde det inte vara den nationella organisationen istället för fem avdelningar som sammankallar denna konferens?

"Det hade varit trevligt, men som landet ligger, är det inte möjligt. Chansen att sprida oss genom den centrala apparaten är begränsad, så vi måste göra det själva", slutar Niels Frølich.
 
Läs också första delen av denna artikel:

 

 

Inga kommentarer: