torsdag 6 februari 2014

De främlingsfientliga listorna

...i de danska valen


Den antirasistiska föreningen Demos har just publicerat sin årsskrift för 2013 som i första hand handlar om kommunalvalen i november med fokus på främlingsfientliga och islamofobiska grupper. I sin årliga rapport beskrivs och analyseras det antimuslimska universumet mycket konkret. Valresultatet lokalt sätts det tal på i valkretsarna. Listorna analyseras åldersmässigt lokalt.

Årsskriften granskar även dessa små grupper från 1990 till idag och kommer fram till slutsatsen att de högerextrema och antimuslimska krafter under de två decennierna är ganska konstanta. Detta trots lanseringen av det "finare" Danskarnas Parti, DP, som i de lokala valen under 2013 samlade grupper som Stoppa invandringen-listorna, Nationalpartiet Danmark, Århus mot moskén, Partiet de nationella. DP fick ca. 6000 röster i de kommunala och regionala valen.

I mitten av 1990-talet förlorade en del högerextrema grupper sin roll som landets invandrings-motståndare med bildandet av Dansk Folkeparti, DF, 1995. På senare tid verkar Dansk Folkeparti röra sig mot mitten av den danska parlamentariska politiken, glömma sin främlingsfientlighet för att bli regeringsdugligt och göra inbrytningar i den socialdemokratiska väljarkåren. Trots detta har DF inte glömt sin utgångspunkt och politik i invandringsfrågan. I Radio P1 den 25 januari ställde folketingsledamoten Marie Krarup krav på totalt stopp för muslimsk invandring till Danmark. DF`s skenbara förändring eller nedgradering av invandrarfrågan menar Demosskriften är viktigt, eftersom det här fokuseras på Danskarnas Parti som försöker fiska i vattnen runt DF.

Samma inriktning har en lika viktig bok från Researchkollektivet Redox, som framträdde inför de lokala valen. Bokens titel är "Demokratiska nazister" - en publikation om Danskarnas parti, deras ideologi, politik, strategi och medlemmar. Boken kan liksom Demos årsbok definitivt rekommenderas för läsning. Båda är goda dokumentationer om extremhögern i Danmark.

Demos årsskrift visar att de högerextrema inte växer sett till siffrorna från kommunvalen under mer än två decennier. Reglerna för att ställa upp i kommunalval gör det betydligt lättare att delta jämfört med folketingsvalen som kräver en stor ansträngning för att få tillräckligt med underskrifter, vilket de högerradikala inte är i stånd till.

Vid de kommunala och regionala valen i november 2013 kunde det röstas inte bara Danskarnas Parti, utan även på sex andra högerextrema listor och partier. Särskilt i regionvalen kunde det kryssas för Stop islamiseringen av Danmark, Fremskridtpartiet, Frit Danmark och Frihetspartiet. DP nådde i särklass högst bland dessa listor - 5558 röster i regionvalen. De andra främlingsfientliga listorna fick 9558 röster. Jämförs DP:s kommunval 2013 rikstäckande med kommunvalen 1989 med Stop Invandringslistorna fick de senare också cirka 6.000 röster. Det är ungefär lika många röster.

Slutsatsen i årsskriften är att utifrån dessa siffror är det inte tal om en högersväng, även om det fortsatt måste hållas ett öga på dessa grupperingar, vilket Demos och Redox också gör med sitt stora research- och analysarbete. Det samma måste arbetarrörelsen och vänstern göra, om nödvändigt med handling.

Nytt är dock att Danskarnas Parti bytte stil till respektabilitet och strävan att uppnå demokratisk legitimitet i kommunalvalen 2013, då en del av de "gamla" partierna accepterade att ställa upp och diskutera med dem. På detta sätt kunde DP på vissa platser framstå som ett politiskt alternativ och på så sätt dölja vilka de är, det vill säga nazister, vilket Redox-boken ger en fördjupad analys och beskrivning av.

Översättning från danska Socialistisk Information

Inga kommentarer: