tisdag 25 februari 2014

I högerns Sverige

...växer orättvisorna konstant

I Reinfeldts Sverige ökar klyftorna snabbast. Sverige är det land där den relativa fattigdomen ökat mest de senaste decennierna, enligt siffror från OECD. Sverige har halkat från första till 14:e plats i rangordningen över jämlika länder.

Inkomstklyftorna växer snabbast i Sverige bland OECD-länderna. Den rikaste tiondelen har fått mycket mer än andra. Regeringens skattesänkningar gynnar de som tjänar mestMer än 25 procent av regeringens skattesänkningar och andra satsningar 2014 går till den tiondel av befolkningen som tjänar allra mest. Den tiondel av befolkningen som har minst inkomster får däremot bara en procent.

Visstidsanställningar eskalerar i Sverige. I högerns Sverige är arbetslösheten rekordhög. I Reinfeldts Sverige drivs "arbetslinjen", men allt fler är arbetslösa länge. En halv miljon har lämnat sin a-kassa.

I högerns Sverige gynnas de redan välbeställda, medan de fattiga blir fler och fattigare. Välfärden prioriteras ner. Det finns inte plats på förskolan eller så blir det bara fler i barngrupperna. För de äldre finns det inte heller plats: Var femte plats på äldreboende har försvunnit. Pensionärerna är rekordfattiga. Barnmorskorna gör uppror. Och i skolan blir resultaten bara sämre.

Rösta bort borgarregeringen!

Se LO:s film om Reinfeldts Sverige

DN DN2 SkD SkD2 SkD3 NSK LT 


2 kommentarer:

andersmalmros sa...

Frågan är hur många av de som fått det direkt sämre pga av Reinfeldts politik som är medvetna om det här.
Det finns allt för många som lever kvar i det mentala tillståndet att Sverige är landet lagom. Många verkar också fått in frekvensen av "The American Dream", även om de är fattiga som kyrkråttor

Ronny Åkerberg sa...

...till anders:
Ja, rena hjärntvätten. Kris och åtstramningar tillsammans med avsaknad av arbetarkamp verkar skapa ett tillstånd av falskt krismedvetande som gör att många bara kan sparka nedåt istället för att ställa överheten till svars.
Tyvärr öppnade socialdemokraterna för den här högervridningen när de under sin tid i regeringsställning gick i spetsen för nedskärningar och ökande klyftor.
Nu verkar det dock som om Alliansens dragningskraft minskat efter åtta långa år. Om de rödgröna vinner valet kommer de att ha förväntningar på sig underifrån, förväntningar som de knappast kommer att leva upp till. Kanske kan en självständig arbetarkamp spira i spåren på det?