torsdag 13 februari 2014

Malmö: Den ohållbara staden

...mycket snack och för lite verkstad
Om alla levde som Västra hamnen skulle det behövas tre jordklot...

Malmö vill gärna saluföra sig som en miljöstad och visst, det görs en del, men tyvärr är det ännu så länge allt för mycket snack och för lite verkligt effektiva åtgärder. Om alla levde som i Västra hamnen, Malmös omtalade exklusiva miljösatsning, skulle det behövas tre jordklot.

Stora städer sätter enorma ekologiska fotavtryck. Malmö är inget undantag. Staden suger åt sig ändliga resurser från hela världen och lämnar bara tillbaka avfall och utsläpp. Skulle allt som konsumeras i Malmö, och som produceras i Kina och på andra ställen, räknas med så skulle utsläppen stiga skyhögt...

Utsläppen av klimatgaser i Malmö och Skåne har ökat kraftigt. Inte minst till följd av det fossilgasverk som etablerades i Malmö för några år sen. Stora dagliga pendelströmmar med upp till 60 000 människor, de flesta i bil (ofta ensamma) rullar in och ut ur Malmö från kranskommunerna.

Malmö kommun har alltid planerat för ökade vägtransporter och äter sig med nya motorvägsbyggen in i det omgivande jordbrukslandskapet. Så förtär staden Sveriges bästa åkermark som ständigt minskar i areal och har fått ge vika för nya områden med externa köpcentrum för masskonsumtion.

Man har satsat medvetet på att öka befolkningsmängden och för att locka människor att bosätta sig i Malmö, men stora bostadsområden har fått förfalla. Miljonprogramsområdena är i akut behov av miljörenovering för att stoppa läckage och slöseri med energi.

Om de styrande i Malmö kommun vill bryta med den destruktiva utvecklingen, anpassa sig till en hållbar framtid och göra vad som krävs för att stoppa bidragen till en klimatkatastrof krävs snabba och radikala åtgärder som:

- Övergång till förnyelsebara energikällor och stopp för gasdriften i kraftverken

- Massiv utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik och kraftiga avgifter på bilpendlingen från kranskommunerna

- Energirenovering av miljonprogramsområdena (med bevarade hyresnivåer) och stopp för villamattor och annan utbyggnad på jordbruksmarken

- Balans mellan staden och det omgivande jordbrukslandskapet - ett slutet kretslopp mellan stad och land inom ramen för ett lokalt ekologiskt lantbruk och hållbar livsmedelskonsumtion

Inga kommentarer: