måndag 3 februari 2014

Malmö: Motverka de växande klyftorna

...satsa för skälig levnadsnivå och nya jobb

Inkomstojämlikheten har ökat med 60 procent i Malmö under åren 1990-2008. En social investeringspolitik på lokal nivå kan undvika att förstärka skillnaderna. Offentliga insatser kan minska marginalisering och särbehandling (Malmökommissionens slutrapport, s 101).

Malmö stad kan aktivt verka för att möjliggöra en skälig levnadsnivå för alla och minska de ekonomiska skillnaderna (se Röda Malmö: Utplåna barnfattigdomen). Men det handlar också om att ta aktiva lokala initiativ för att öka jobben och för att öka människors yrkeskunnande.

En individs förankring på arbetsmarknaden är central för hälsa. Arbetslöshet ökar dödlighet, psykisk ohälsa, missbruk mm. I Malmö har sysselsättningsgraden sjunkit sen början av 1990-talet och är stadigt bland landets lägsta. Andelen individer i arbetsför ålder som inte arbetar eller studerar har ökat från 14 till 23 procent. 

Malmökommissionen anser att Malmö stad ska ha som målsättning att aktivt pröva nya sätt att stimulera utvecklingen av arbetsmarknaden och framväxten av nya jobb. En person som är arbetslös riskerar att bli sjuk i större utsträckning och kostnaden blir högre för individen och samhället än arbetsmarknads-insatser.

En åtgärd, enligt kommissionen, är att utveckla en integrerad modell för sysselsättnings- och välfärds-frågor med nationella och lokala instanser. En annan åtgärd är att använda fysiska investeringar som en motor för lokal sysselsättning (bland annat genom användandet av lokala upphandlingsregler). Kommissionen föreslår också fortsatta satsningar på kommunal arbetsmarknadsutbildning för att förhindra framväxten av låglönesektor.

Malmökommissionens slutrapport talar onekligen för att det finns möjligheter att motverka den destruktiva högerpolitiken.

SvD

Inga kommentarer: