söndag 16 februari 2014

När världen blev galen

...hundra år sen första världskriget bröt ut
I år är det hundra år sen första världskriget startade sommaren 1914

År 2014 är det 100 år sedan "världen blev galen." Ett skott i en till synes lokal konflikt på Balkan utlöste första världskriget. Kriget spred sig snabbt till slagfälten i Belgien och Frankrike och till resten av världen. Imperier drabbade samman. Revolutioner bröt ut. Världskriget förvandlade världen - också till den som vi känner i dag.

Under 100-året kommer det ut många publikationer. Informations Förlag börjar med att publicera Hew Strachans "Första världskriget". Strachan är professor i krigshistoria vid Oxford University och särskilt sakkunnig i första världskriget med ett stort antal publikationer om detta. 

Krigets utbrott har ingen entydig förklaring och det fanns inte en särskilt skyldig nation. Boken är underbart befriad från att "anklaga tyskarna som återigen sätter världen i brand." Författaren har en imponerande inblick i vad som hände i de inblandade länderna, i alla läger. Inget av de krigförande länderna förfördelas.

Själva utgångspunkten för kriget var som nämndes på Balkan. Här var en blomstrande nationalism och en önskan att frigöra de mindre länderna från den österrikisk-ungerska dubbelmonarkin. Särskilt Serbien var aktivt mot detta imperium, i en situation där ett annat imperium, det ottomanska, blev alltmer trängt i samma område.

Om de mindre länderna blev självständiga, skulle det österrikisk-ungerska kejsardömet kollapsa, krig mot Serbien var dubbelmonarkin främsta uppgift för att hålla samman ett redan splittrat imperium. Ett krig på Balkan skulle varit kortlivat och lokalt. Men här kunde det inte sättas gränser då det redan etablerats allianser över hela Europa. Wien - dubbelmonarkin huvudsäte - blev konfliktens centrum. Kriget kunde inte hållas som en lokal konflikt efter skottet i Sarajevo som dödade dubbelmonarkins kronaarvinge. Kriget spred sig snabbt i Europa och resten av världen och varade 1914-1918. De stora länderna och imperier drabbade samman. Genom kriget försvann fyra imperier - det tyska, österrikisk-ungerska, ryska och osmanska, och upplöstes i ett stort antal nya stater.

Författaren skriver om världskrigets orsaker och förlopp. Han får med allt. Vid fronten - det militära slagfältet - även vad som försiggår i de militära och politiska maktkretsarna. Slagen på land, på vatten, under vatten och i luften. Strachan är militärhistoriker och läsarna berikas med vapensystem, utvecklingen av dem under kriget och vem som blir först med att utveckla nya vapen. Krigets illdåd beskrivs i alla sina fasor. Bakom fronten, där de flesta människor befann sig och hur deras liv förändras radikalt, kommer författaren också in på i olika länder. Produktionen ställdes om till krigsproduktion. Kvinnorna blev i hög grad indragna i denna omställning.

Världskrigets resultat banade väg för ett nytt krig, andra världskriget, men det satte också ramarna och villkoren för nya konflikter på senare tid, till exempel kriget på Balkan och konflikter i Mellanöstern. Boken ger en god överblick och är därför lämplig att starta 100-årsdagen av första världskrigets utbrott med.

Översättning från danska Socialistisk Information: Da verden gik amok

Lästips:
Rosdolsky: Det imperialistiska kriget och fredsfrågan
Trotskij: Kriget och internationalen
Lenin: Andra Internationalens sammanbrott
Lenin: Socialismen och kriget


Inga kommentarer: