fredag 21 februari 2014

Strövtåg i hembygden

Mando Diao: 
Gustaf Frödings
Strövtåg i hembygden


Gustaf Fröding var det som skrev diktcykeln Strövtåg i hembygden. Den gavs ut 1896 i diktsamlingen Stänk och flikar.

Mando Diao är det som här framför en tonsättning av Strövtåg i hembygden. Samma låt, men bättre videobilder här.


Inga kommentarer: