torsdag 27 februari 2014

Vård och skola: Jo, det behövs mer resurser

...mer pengar och mer personal är lösningen

Det vevas som ett mantra av det politiska etablissemanget: "Det är inte mer resurser som behövs". Man älskar att gräva ner sig i alla möjliga faktorer bara man slipper tala om pengar.

Bara för att slippa ifrån det fullständigt självklara och som alla som jobbar inom vård och skola begriper: Finns det mera resurser, finns det mera pengar och finns det mer personal så blir verksamheten och resultaten också bättre.

Pengar är inte allt, skriver DN på ledarplats idag. Men nu har vi svart på vitt med en omfattande internationell studie: Fler dödsfall med färre sjuksköterskor. Det finns en direkt koppling mellan låg bemanning, hög arbetsbelastning och patientdödlighet. Det är uppenbart att nedskärningarna för länge sen passerat smärtgränsen och att det behövs mera pengar och mer personal.

Samma gäller för skolan. Även här talar makthavarna gärna nedlåtande om generella förstärkningar av resurser, mindre klasser och mer personal, medan man hellre fokuserar på att "läraren är viktigast", "duktiga lärare" och "högre löner". 

Fast det sista låter suspekt och det visar sig mycket riktigt att de inte alls menar någon generell höjning av lärarlönerna utan ökade löneskillnader mellan lärarna, det vill säga ökad splittring, ökad styrning uppifrån och ökat godtycke. 

Jag tror man får utgå ifrån att det är något skumt när överheten säger att "pengar är inte allt". För det är egentligen just motsatsen de menar, att pengar är allt. Det är ju i själva verket det som är drivkraften bakom åtstramningarna, mindre pengar åt vård och skola så att de välbeställda kan få mera pengar i egen ficka istället för att betala skatt.

Pengar behövs, inte för att pengar är allt, utan för att alla ska kunna få chans till god skola och sjukvård. Det är också vad svenska folket anser. Svenskarna vill ha mindre skolklasser och mer personal i vården.

5 kommentarer:

You´ll-never-walk-alone sa...

efter valet när alliansen lämnat över till de röd-gröna som en minoritetsregering så kommer det inte finnas några resurser öht eftersom Reinfeldt har tömt allt.
Reinfeldt kommer lämna efter
sig outplånliga minnen och välfärdsstaten skall aldrig kunna återuppbyggas.
Moderaterna vet mycket väl att det är kört och nu är det bara att sabba för framtida regeringar som gäller så att välfärdsstaten aldrig mer kan återhämta sig och Reinfeldt lämnar egentligen som en vinnare för det var precis vad deras mål var med deras politik att rasera välfärdssamhället och de har lyckats riktigt bra med det. nästa regering som tar över kommer att bli illa tvungna att kraftigt höja skatterna för att reparera en del av vad alliansen förstörde men då kommer folk att klaga över höga skatter och så blir även den nya regeringen impopulär. ojojoj alliansen har verkligen lyckats förstöra välfärden för lång tid framåt.
stackars alla sjuka, arbetslösa, och lågavlönade som trodde på Reinfeldts lögnaktiga propaganda de senaste två valen.
alliansen lyckades verkligen lura ett helt folk.

You´ll-never-walk-alone sa...

jaha om pengar inte är allt när det kommer till att finansiera skola vård o omsorg så undrar jag om jag inte kan få 80% av Reinfeldts inkomst så får vi se om han kan finansiera sitt lyx liv.
Reinfeldt kan väl klara sig med mindre o ändå kunna leva ett liv i lyx och dessutom måste han jobba till 75.
Alliansen är ta me f.. det värsta som hänt Sverige.
de röda styrde Sverige i nästan 90år o det var ett välmående land men Alliansen lyckades förstöra mycket på bara 8år helt sjukt hur fort det kan gå att rasera allt man byggt upp.

Ronny Åkerberg sa...

Ja, låt oss rösta bort dem och aldrig tillåta att de återkommer!

Anonym sa...

Man kan ju dock fråga sig vaför tex. Finlands skolresultat är märkbart bättre i internationella undersökningar trots mindre resurser per elev.

Logiken haltar hos de som bara ropar efter mer resurser.
Social problematik som skapar dålig skolmiljö utraderas inte av mer pengar.

Ronny Åkerberg sa...

Ju orättvisare och sämre ett skolsystem fungerar desto mer resurser måste sättas in på kompensatoriska åtgärder för att skapa likvärdiga möjligheter för alla barn.
I Finland finns ingen skolpeng, man går in för att alla skolor ska vara bra. Det finns heller inga vinstdrivna privatskolor. Och lärarna får ägna sig åt sin profession och respekteras för det.
Finland har mindre av segregation och marknadsanpassning i skolsystemet. Där har vi också förklaringen till de bättre resultaten.