måndag 24 mars 2014

Alliansens skola på sluttande planet

...tidiga betyg och extern rättning ändrar inte färdriktning
De fyras gäng gör skolan allt sämre

Alliansregeringens förslag om tidigare betyg och externt rättade prov är ytterligare att varv i den nedåtgående spiralen för svensk skola. Betyg är naturligtvis roligt för den som är duktig, inte lika kul för den som blir stämplad (barn kan ofta inte skilja på prestationer och sin person). Extern rättning går ut över de svagaste.

"Det behövs tidig, tydlig och regelbunden uppföljning av elevernas kunskaper. På så sätt synliggörs elevers olika behov av stöd och stimulans för att nå kunskapsmålen. Tidiga insatser är nödvändiga för att snabbt kunna rätta till brister", skriver Alliansens företrädare.

Problemet är att man fullständigt underkänner kompetensen för de som vet detta bäst, nämligen lärarna. Lärarna klarar av att tidigt tala om vilka elever som behöver stöd - men man får inte gehör från kommunerna som, liksom Alliansen, kör med åtstramningar och indragen svångrem.

Istället ska tiden, till ingen som helst nytta, ägnas åt massiva kontroller och nationella prov som knäcker lärarna. Proven i åk 6 och 9 har nu växt ut till en jätteapparat. Som exempel kan jag ta att under våren i åk 6 ska minst 18 delprov i fem ämnen genomföras. 

Det handlar om ett enormt för- och efterarbete för lärarna, vilket naturligtvis drabbar och tar tid från undervisningen. Jag vill påstå att detta bidrar till att minska elevernas kunskaper istället för att öka dem. Dessutom har bedömning och rättande av alla dessa prov hamnat i en återvändsgränd. Hur man än uppifrån försöker att styra med järnhand så lämnas ändå ett visst utrymme för tolkningar.

Det vill Alliansen försöka täppa till genom förslaget om "extern" rättning. Lärarna kommer att åläggas att rätta prov för andra elever än sina egna. På så vis ska rättningen bli ännu mera omänsklig och okänslig. De som förlorar är naturligtvis de svagaste eleverna som inte ska kunna få någon förståelse från den lärare som känner dem bäst.

Svensk skola befinner sig på det sluttande planet till följd av åtstramningar, privatiseringar, segregering och orimlig arbetsbörda för personalen. Alliansens senaste förslag kommer inte att ändra färdriktningen.Bloggat: Svensson, Dagens Arena

3 kommentarer:

You´ll-never-walk-alone sa...

Jan Björklund o övriga Alliansen verkar tro att skolan är en militär instans där de pratar om betyg disciplin mer krav mer regler. vad är det de vill forma en soldat eller en välutbildad generation?
det är lärandet som är det viktigaste sedan spelar det ingen roll hur många betyg o prov de inför.
elever med taskig bakgrund hjälper inga betyg eftersom det är den taskiga bakgrunden som är problemet och då hjälper inga betyg och betyg är verkligen inget som motiverar en.
i skolan vill jag lära mig förstå något och inte bli som en robot.
jag var en sådan elev med taskig bakgrund med föräldrar som bara gått ut högstadiet och ingen studievana och ändå hjälpte inga betyg mig. det var senare i vuxen ålder som jag skaffade mig gymnasiekompetens genom Komvux där jag tack o lov fick bra lärare som fick mig att bli kunskapstörstig.
det här med disciplin o betyg tillhör 1900-talets tänkande.
lärandet i skolan ska vara roligt och motiverande och uppmuntrande och verkligen inte mer betyg o mer prov o mer disciplin o krav o regler.
jag hatade hela grundskolan eftersom idag vet jag att de inte alls vet hur man ska lära ut kunskap på bästa möjliga sätt.
för det första så måste man ha kunskap om människans hjärna hur den lär sig bäst kunskap hur den tar till sig på enklaste o bästa sätt kunskap.
för det andra så ska skolklasserna inte vara allt för stora max 15-20elever per lärare.
lektionerna ska inte vara allt för långa eftersom efter 40min så slutar människor vara fokuserade o engagerade.
det ska vara roligt att gå till skolan eleverna ska se framemot att gå till skolan och ej som när jag gick i skolan då hatade varenda minut av skoltiden.
mobbning måste tas på största allvar det ska vara nolltolerans mot mobbning eftersom det trycker ner människor och förstör deras liv.
om man vill ha en skola på topp ta då hjälp av psykologer och hjärnforskare som vet en hel del idag om hur en människa på bästa sätt tar till sig kunskap.
en skolminister skall ha en bakgrund inom skolväsendet en som förstår lärande o kunskap och inte som Jan Björklund som har en bakgrund inom det militära.
vi ska ha människor med stor kunskap om människan o lärandet som ska styra vår skola och inte några som TROR att mer betyg o mer disciplin o mer regler TROR att det skall motivera elever.
Tro gör man i kyrkan,moskén,synagogan och inte när det kommer till skolan då skall man veta på vilket sätt som är bäst för unga människor att lära sig o ta till sig kunskap.
jag gillar inte människor som tror sig veta utan jag vill att skolan skall styras av folk som vet som har kunskap som har en bakgrund inom skolväsendet o kunskap om hjärnan o människan.
nu påstår jag inte att Sosarna var så mycket bättre förr utan de vet inte heller hur en kunskapsskola skall byggas o utvecklas.
man ska ta hjälp av experter de som förstår och VET hur vår hjärna fungerar o hur den bäst lär sig.

You´ll-never-walk-alone sa...

How schools kills creativity
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity

thove sa...

Man måste även inse att betygssystemet som råder idag inte passar för alla elevers inlärningssätt. Vissa har lätt att memorera och andra inte. Det blir alltid svårt när man ska gradera alla efter samma skala. Men att skolan behöver förbättras är det inget snack om, men man kanske borde fokusera mer på lärarna än på eleverna.... Tycker du att man borde införa betyg från årskurs 4? Jag har gjort en omröstning: http://www.plusett.nu/omrostning-4214/tycker-du-att-man-ska-infora-betyg-fran-arskurs-4