onsdag 5 mars 2014

Avgiftsfri kollektivtrafik

...verkar fungera bra

Kirunas gratisbussar tredubblade resandet, läser jagDet var i mitten av 2011 som kommunen på försök började med nolltaxa i kollektivtrafiken. Resandet har ökat kraftigt, från 120 000 resor år 2010 till 387 000 resor förra året och försöket har nu permanentats. Resultatet har blivit över förväntan och fler väljer att ställa bilen.

Avesta är en kommun som har avgiftsfri kollektivtrafik på försök. En utvärdering visar en 80-procentig ökning av bussresandet, och minskade utsläpp om 40 ton koldioxid, per år. Resandeökningen består i huvudsak av tidigare bussresenärer som reser mer med buss, men även helt nya bussresenärer. 39 procent av bussresorna har ersatt en tidigare bilresa och 22 procent en tidigare gång- eller cykelresa. Drygt 100 000 bilresor per år beräknas ha ersatts med bussresor.

Lite trist, tycker jag, när tidigare gång- och cykelresor ersätts med bussresor. Bättre villkor för cyklister kanske kan hjälpa, plus upplysning om varför det är bra att röra på sig. I grunden är dock avgiftsfri kollektivtrafik även en rättvisefråga (förutom de positiva miljöeffekterna). Fattiga ska inte behöva betala mer av sin inkomst än välbeställda för att ta sig fram.

SkD: Skåne: Pendlarkortet ökar mer än prisindex

NSK 

Inga kommentarer: