torsdag 20 mars 2014

Boktips: Pariskommunen

...Karl Marx om inbördeskriget i Frankrike

Våren 1871 gjorde arbetarna i Paris uppror och utropade en egen kommun. De började bygga upp ett friare och mer demokratiskt system där politikerna inte fick tjäna mer än en vanlig arbetare och kunde avsättas av väljarna när som helst. 

Ju längre arbetet med Pariskommunen gick desto mer medvetna blev parisarna. De kunde inte ta över den apparat som regeringen lämnat efter sig, utan fick skapa en egen stat. Regeringens lagar, domstolar, militär, kyrka och polis var inte till för dem. Även om Pariskommunen slogs ner efter några månader blev den ett exempel för arbetarrörelsen över hela världen. 

I boken Pariskommunen, som skrevs som ett officiellt uttalande från Internationalen, tar Karl Marx till sig av Parisarbetarnas erfarenheter och utvecklar sin syn på staten. Det är en av hans mest kända texter och också en av hans mer lättillgängliga.

Den 18 mars 1871 sände Paris nationalgardes centralkommitté ut följande meddelande: ”Paris proletärer har mitt under nederlagen och de härskande klassernas förräderi begripit, att den timma slagit, då de måste rädda situationen genom att ta de offentliga angelägenheternas ledning i sina egna händer.

Det var startskottet för Pariskommunen – då arbetarna tog makten i Paris och började bygga upp ett nytt samhälle. Kommunen slogs ner samma vår men blev ändå ett viktigt föredöme för arbetarrörelsen över hela världen. Idag, 143 år efter att upproret inleddes, släpper Murbruk förlag Karl Marx bok Pariskommunen, som var ett dåtida försök att analysera händelserna. 

I boken drar Marx lärdom av Parisarbetarnas erfarenheter och utvecklar sin syn på staten. När arbetarklassen tar makten kan den inte bara ta över statsapparaten. De gamla makthavarnas polis, militär och byråkrati kan inte användas för att bygga upp ett nytt och mer demokratiskt samhälle. I ett nyskrivet förord diskuterar Murbruk förlags medarbetare Anders Roth, som bland annat bott i Venezuela, Pariskommunens betydelse för dagens politiska situation i Latinamerika – där vänstern tagit makten i många länder och försöker bygga upp ett nytt samhälle men motarbetas av den gamla statsapparaten.


Inga kommentarer: