tisdag 18 mars 2014

Boktips: Sverige åt svenskarna

...den populistiska nationalismen bara ett symptom
Hur är det möjligt att toleransen i Sverige mot flyktingar och invandrare ökat de senaste två decennierna, samtidigt som främlingsfientliga politiska krafter vuxit sig starkare? Och hur ska vi förstå den populistiska nationalismens återkomst i Sverige och övriga Europa?
Sverige åt svenskarna bygger på 20 års forskning kring svenskarnas attityder, och ifrågasätter en rad av våra föreställningar om invandrare och främlingsfientlighet. De nationalkonservativa partierna är bara ett symptom på ett större problem. Hotet mot demokratin består i att det politiska samtalet inte längre vårdas.

Marie Demker är professor i stats-vetenskap vid Göteborgs universitet. I sin forskning har hon främst intresserat sig för partier, ideologier och skiljelinjer i europeisk politik. Hon har under många år analyserat opinionsbildning kring migration och nationalism. Demker har publicerat femton böcker samt ett stort antal vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter.

Debattinlägg av Marie Demker: Svenskar mer öppna för invandring

Inga kommentarer: